1.kl. pretendentu reģistrācija

Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā - pretendentu reģistrācija uz 1.klasi NENOTIKS.