9.-12.klašu jauktais koris "Saulgrieži" festivālā Prāgā

Skolas jauktais koris „Saulgrieži” kopā ar Talsu Valsts ģimnāzijas jaukto kori un Ogres 1. vidusskolas jaukto kori „Anima” devās sešu dienu garā muzikālā ceļojumā uz XXII Starptautisko Folkloras Festivālu Prāgā, Čehijā (22.-27. marts 2017). Tika realizēts brauciena mērķis - pieredzes apmaiņas brauciens, kura rezultātā tiek veicināta citu kultūru iepazīšana, kolektīva saliedēšana, muzicēšanas pieredzes iegūšana, apliecinot māksliniecisko izaugsmi. Festivālā piedalījās kolektīvi no Vācijas, Spānijas, Austijas, Serbijas, Grieķijas, Itālijas, Indonēzijas, Lietuvas un Latvijas. Jauktais koris festivālā sadraudzējās arī ar Valmieras deju kolektīvu „Pārgaujas delveri”, kuri arī pārstāvēja Latviju. Paralēli festivālam jauktais koris devās ekskursijā pa Prāgu, brauciens ar kuģīti pa Vltavu,

kāpšana Aleksandra kalnā. Tika apskatīta skaistā kūrorta pilsēta Karlovi Vari, kura pazīstama ar tās minerālūdeņiem.

Paldies visiem, kuri iesaistījās, lai šis brauciens varētu notikt, sniedza atbalstu un idejas. Cerēsim, ka šī turpmāk būs jauka tradīcija - ik gadu piedalīties kādā festivālā vai konkursā.

Kora diriģente Inga Akmene