Aktuālā informācija par iestāšanos uz 10.klasi

Skolas piedāvātie izglītības programmas virzieni:

  • Humanitārais
  • Matemātikas un dabaszinību
  • Vispārizglītojošais

Vairāk par mācību programmām šeit: http://rhv.edu.lv/nac-macities/uznemsana-10klase

Kā rīkoties, lai iestātos? 

No 15.06. līdz 18.06.2020. plkst. 18:00 elektroniski reģistrējies izvēlētajam izglītības programmas virzienam Rīgas Hanzas vidusskolā šeit: https://forms.gle/peA5KkLGwfQRsaiQ8

Ja esi nokārtojis apvienoto iestājpārbaudījumu, tad rezultātus varēsi redzēt šeit: https://iestajparbaudijums10kl2020.beveronija.lv/rezultati : 

1. Atsūti uz skolas e-pastu hvs@riga.lv vecāku iesniegumu par uzņemšanu 10.klasē (veidlapu meklē šeit: http://rhv.edu.lv/nac-macities/uznemsana-10klase )

2. Atsūti uz skolas e-pastu ieskanētu vai nofotografētu apliecību par pamatizglītību un sekmju izrakstu.

3. Ja iestājpārbaudījumu kārtoji citā skolā, atsūti nofotografētu vai ieskanētu savu koda lapiņu, lai varam redzēt Tavus rezultātus. Iestājoties skolā, Tev būs jāuzrāda sava koda lapiņa.

4. Saskaņā ar skolas uzņemšanas noteikumiem:

7.2 Skolas vispārējās vidējās izglītības klātienes programmas 10.klasē Izglītojamais tiek uzņemts konkursa kārtībā, ņemot vērā:

                7.1.3 rezultātus apvienotajā kombinētajā iestājpārbaudījumā matemātikā un svešvalodā;

                7.2.4 izglītojamā mācību sasniegumu vidējo vērtējumu sekmju izrakstā par pamatizglītības apguvi.

Skolēni, kuri būs izturējuši konkursu, visus dokumentus iesniedz 26.-30.jūnijā skolā 203.kabinetā.

Uzņemto skolēnu sarakstu publicēsim skolas mājaslapā.

 

 

Tiekamies Rīgas Hanzas vidusskolā!