Jaunumi

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments informē, ka 2021. gada 18. augustā plkst.10.00 Rīgas 64. vidusskolā (Ūnijas ielā 93) tiks organizēts apvienotais kombinētais iestājpārbaudījums (matemātikā un svešvalodā) papildu termiņā skolēnu uzņemšanai uz brīvajām vietām 10. klasēs Rīgas pašvaldības vidusskolās 2021./2022.mācību gadā.

Skolu sarakstu, kurās ir brīvas vietas 10. klasēs, publicēsim šā gada 6. augustā. 

Skolēnu reģistrācija apvienotajam kombinētajam iestājpārbaudījumam papildu termiņā uz brīvajām vietām 10. klasē Rīgas pašvaldības vidusskolās sāksies šā gada 9. augustā un ilgs līdz 15. augustam ieskaitot.

Reģistrēšanās saite būs pieejama RD IKSD mājas lapā  www.iksd.izglītība.lv “Pieteikšanās iestājpārbaudījumiem Rīgas skolās”, kā arī skolu mājas lapās.

Skolēnu, kuri būs reģistrējušies iestājpārbaudījumam, testēšana plānota šā gada 16. augustā. Testēšanas vieta - Rīgas 64. vidusskolā (Ūnijas ielā 93). Precīza informācija būs pieejama RD IKSD mājas lapā šā gada 12. augustā.

Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma programma izglītojamo uzņemšanai uz brīvajām vietām 10. klasē – skatīt šeit.

Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma paraugi izglītojamo uzņemšanai 10. klasē:

Apvienotā iestājpārbaudījuma organizēšana notiks saskaņā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 2021. gada 9. marta iekšējo noteikumu Nr.7-nts “Apvienotā kombinēta iestājpārbaudījuma norises organizēšanas un vērtēšanas kārtība” - skatīt šeit.

 1. Līdz 21.jūnijam uz skolas e-pastu hvs@riga.lv jāatsūta apstiprinājums, ka mācībām vidusskolā izvēlēta Rīgas Hanzas vidusskola. Ja līdz 21.jūnija plkst.15.00 netiks saņemts apstiprinājums, vieta tiks nodrošināta nākamajam pretendentam ar augstāko punktu skaitu.
 2. Skolēniem, kas ieteikti uzņemšanai Rīgas Hanzas vidusskolā, jāaizpilda skolēna ziņu karte (skolas mājas lapas sadaļā "Nāc mācīties - Uzņemšana 10.klasē") un kopā ar apstiprinājumu jāatsūta uz skolas e-pastu hvs@riga.lvTiks uzņemti Rīgas Hanzas vidusskolā pēc visu dokumentu iesniegšanas   Kandidāti
114-1803   140-4061
113-1757   140-4001
140-4008   113-1722
113-1740   151-5544
114-1806   146-4533
140-4020   140-4046
138-3733   140-4062
121-2356   140-4044
140-4041   140-4059
140-4035   140-4039
140-4009   128-2953
140-4058   140-4004
139-3887   140-4069
139-3961   140-4078
147-4597   140-4063
121-2294   117-1996
140-4025   151-5436
108-1446   118-2118
121-2348   121-2320
154-5756   121-2333
151-5468   146-4524
147-4606   102-1081
114-1804   140-4005
140-4011   140-4077
140-4013   140-4068
121-2308   140-4045
121-2322   140-1033
113-1734   140-4064
121-2288   140-4042
140-4012   138-3670
121-2357   139-39.4
141-4136   102-1081
124-2643    
138-3686    
133-3282    
128-2967    
121-2273    
138-3677    
147-4564    
121-2254    
144-4307    
107-1378    
143-4294    
121-2303    
140-4055    
140-4050    
114-1783    
140-4032    
140-4024    
123-2558    
140-4016    
140-4060    
140-4053    
123-2500    
143-4192    
147-4565    
147-4609    
140-4021    
140-4006    
140-4070    
140-4003    
140-4038    
140-4015    
154-5755    
140-4014    
140-4047    
138-3764    
139-3959    
124-2636    
140-4023    
144-4383    
151-5545    
111-1599    
121-2337    
123-2514    
140-4043    
124-2701    
138-3774    
154-5753    
140-4017    
121-2358    
140-4048    
140-4057    
139-3890    
136-3501    
147-4563    
121-2336    
140-4073    
140-4018    
140-4007    

https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba?target=news_item&news_item=par-apvienota-kombineta-iestajparbaudijuma-norisi-papildu-termina-30-junija-uznemsanai-rigas-vidusskolas-7347

Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma norise papildu termiņā 30. jūnijā attiecas uz tiem skolēniemkuri līdz 4. jūnijam bija reģistrējušies apvienotajam kombinētajam iestājpārbaudījumam, bet nevarēja piedalīties 10. jūnijā apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma norisē  attaisnojošu iemeslu dēļ - pozitīvs Covid-19 tests, noteikts kontaktpersonas statuss Covid - 19  inficētai personai vai pašizolācija, cita saslimšana.

 

 • Dokumentu pieņemšana no š.g. 14.jūnija plkst.11.00-13.00 līdz 16.jūnijam plkst.11.00-13.00 mācību pārzines kabinetā.
 • Iesniedzamie dokumenti:
 • vecāku iesniegums,
 • apliecības par pamatizglītību kopija, uzrādot oriģinālu,
 • sekmju izraksta kopija, uzrādot oriģinālu,
 • skolēna iestājpārbaudījuma koda lapiņas kopija, uzrādot oriģinālu,
 • skolēna medicīnas karte (tā, kas glabājas skolā pie medicīnas māsas).
 • Iesniedzot dokumentus, ievērot epidemioloģiskās drošības noteikumus (obligāti maska, 2 m distance, roku dezinfekcija).
 • Uzņemto skolēnu saraksts (koda numuri) tiks publicēts skolas mājas lapā 16.jūnijā.
 • Uzņemšanas kārtību un mācību programmas skatīt skolas mājas lapā sadaļā Skolas dokumenti.
 • Iesniegums skolas mājas lapas sadaļā "Nāc mācīties" - "Uzņemšana 10.klasē"

Ir noslēdzies mācību gads!

Paldies visiem skolēniem, skolotājiem un skolēnu vecākiem par sadarbību šajā mācību gadā! 

Direktora apsveikuma video skatīt šeit: https://drive.google.com/file/d/1hI73d-Uq8QV22Rtk4hXWZyDTom336h28/view?usp=sharing

Uz tikšanos 2021.gada 1.septembrī!

Šodien, 14.maijā, 12.klašu skolēniem noslēdzas mācību stundas Rīgas Hanzas vidusskolā ir pēdējā zvana diena! Lai ābeļu ziedos un putnu dziesmās šodien izskan Jūsu atmiņas par skolas gadiem! Smelieties sīkstās ievas ziedu spēku eksāmenu laikā! Lai katram dzīvē izdodas sapņus pārvērst realitātē un būt patiesi labiem cilvēkiem, kārtīgiem sava darba darītājiem un spēcīgiem savu ģimeņu balstiem! 

Paldies visiem priekšmetu skolotājiem un īpaši  klašu audzinātājām Tīnai Kļosovai un Unai Liepiņai par nesavtīgo un nepārtraukto līdzdalību 12.a un 12.b klases audzēkņu izaugsmē! Lai Jūs priecē gandarījuma, možuma un labestības dzirksts Jūsu audzēkņu acīs!

12.klašu skolēni aicināti ieskatīties e-klases pastā, kur apsveikumu sagatavojuši 11.klašu skolēni!

Veiksmi eksāmenos. Lai izdodas sasniegt visus izvrzītos mērķus!

 

Rīgas galvaspilsētas vidusskolās varēs iestāties, kārtojot apvienoto iestājpārbaudījumu

 

Lai iestātos un nākamajā gadā uzsāktu mācības Rīgas valsts ģimnāziju 7. vai 10. klasē, kā arī galvaspilsētas skolu 10. klasēs, skolēniem būs jākārto apvienotais iestājpārbaudījums. Informācija par pieteikšanos iestājpārbaudījumiem, kā arī par to norises laiku un vietu būs pieejama Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD IKSD) tīmekļa vietnē www.izglitiba.riga.lv, kā arī skolu mājaslapās.

Pašvaldības mērķis, organizējot apvienoto iestājpārbaudījumu, ir nodrošināt izglītojamo intereses, lai skolēna iegūtais iestājpārbaudījuma rezultāts būtu derīgs vairākās izglītības iestādēs. Apvienoti organizēto iestājpārbaudījumu rezultāts ir pamats pretendenta dalībai konkursā uzņemšanai izvēlētajā ģimnāzijā vai vidusskolā.

Lai iestātos Rīgas valsts ģimnāziju 10. klasēs vienotais iestājpārbaudījums matemātikā notiks 15.maijā, bet, lai iestātos 7. klasē, iestājpārbaudījums būs 22. maijā. Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā papildus būs jākārto iestājpārbaudījums angļu vai vācu valodā, savukārt Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā - kombinētais pārbaudījums valodā un vēsturē tikai tiem skolēniem, kuri pretendēs uz iestāšanos humanitārajā klasē. Reģistrēties Rīgas valsts ģimnāziju iestājpārbaudījumiem varēs elektroniski divas nedēļas pirms iestājpārbaudījuma norises RD IKSD tīmekļa vietnē www.izglitiba.riga.lv “Reģistrēšanās apvienotajam iestājpārbaudījumam”, kā arī šo ģimnāziju mājas lapās. Lai ievērotu valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības piesardzības pasākumus, iestājpārbaudījuma norises vietas būs ne tikai šo ģimnāziju, bet arī citu skolas telpas.

Šogad jau otro gadu vienots kombinēts iestājpārbaudījums matemātikā un svešvalodā tiks organizēts arī Rīgas pašvaldības vidusskolās, kuras iestājpārbaudījuma rezultātu ir noteikušas kā kritēriju skolēnu uzņemšanai 10.klasē. Kombinētais iestājpārbaudījums matemātikā un svešvalodā (vācu vai angļu) uz 10. klasi notiks 10. jūnijā. Reģistrēties kombinētajam iestājpārbaudījuma varēs elektroniski divas nedēļas pirms iestājpārbaudījuma norises RD IKSD tīmekļa vietnē www.izglitiba.riga.lv “Reģistrēšanās kombinētajam iestājpārbaudījumam”, kā arī skolu mājas lapās. Reģistrējoties iestājpārbaudījumam, no saraksta varēs izvēlēties sev izdevīgāko vietu (izglītības iestādi), kurā veikt šo rakstisko iestājpārbaudījumu.

Iestājpārbaudījumu laikā tiks ievēroti valstī noteiktie epidemioloģiskās drošības pasākumi. Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, iestājpārbaudījumu norises laiks iespējams var tikt mainīts. Tādā gadījumā par to būs pieejama informācija RD IKSD tīmekļa vietnē, sociālo tīklu kontos, kā arī skolu mājas lapās. 

Jautājumu gadījumā iespēja sazināties arī pa e-pastu: iestajparbaudijums@riga.lv.

Papildinformācija būs pieejama skolas mājas lapā.

https://www.youtube.com/watch?v=qZ3suQFy6HQ

 

Ziemas izskaņā skolā notika "Ziemas izaicinājums", kad skolēniem kopā ar savām ģimenēm bija jāveido sniega figūras - sniegavīrus, cietokšņus u.tml. Paldies visiem dalībniekiem par iesūtītajām fotogrāfijām. Paldies sporta skolotājiem par izaicinājuma organizēšanu! Apsveicam izaicinājuma uzvarētājus!

1) Garākā sniega figūra. Autors Henrijs 1.b

2) Platākā sniega figūra. Autore Elizabete 3.c klase

3) Sniega figūru kopiena. Autors Roberts 2.c

4) Oriģinālākā sniega figūra. Autore Frančeska 8.b klase


5) Sportiskākā sniega figūra. Autors Edgars 8.b klase

 

6) Krāšņākā figūra. Autore Dārta 2b 

 

Lapas