Jaunumi

Kamēr 7.- 11.klasēs rit projektu mēnesis, tikmēr 1.-6.klasēs notiek mācību priekšmetu olimpiādes. 6.02.  notika vizuālās mākslas olimpiāde “Radi rotājot”. Olimpiādē piedalījās skolēni no 1.-6.klasei. Skolēni tika rosināti pētīt tēmas “ROTAS”, “ROTĀJUMI”, “ROTĀŠANĀS”, “ROTĀŠANA” dabā, sadzīvē, telpā, kultūras mantojumā, tai skaitā latviešu tautas folklorā, radot tradīcijās balstītus, mūsdienīgus darbus dažādās vizuālās tehnikās.

 

Sākot ar 2020. gada janvāri, Rīgas Hanzas vidusskolā uzsāk darbību The Duke of Edinburgh's International AWARD LATVIA jaunā vienība.

Tā ir iespēja jauniešiem no 14 gadu vecuma individuāli sevi izaicināt, lai izvirzītu un sasniegtu savus mērķus. Jaunieši mācās aktīvi strādājot un pilnveidojot savu pieredzi. Vairāk informācijas sadaļā projekti šeit: http://rhv.edu.lv/projekti/duke-edinburghs-international-award-latvia

20.janvārī plkst.9.00 skolas pagalmā notika Barikāžu aizstāvju atceres 29.gadadienai veltīts pasākums.

Šajā pasākumā uzrunu teica 12.b klases skolēns Rūdolfs Neibergs, ar muzikālo priekšnesumu uzstājās 4.-6.klašu zēnu koris un 9.-12.klašu jauktais koris (kordiriģents R.Rāviņš) , ar ģitāras solo - 12.a klases skolēns Artis Tabors.

 

R.Neiberga runu var izlasīt šeit: https://www.facebook.com/notes/r%C4%ABgas-hanzas-vidusskola/12b-klases-skol%C4%93na-r%C5%ABdolfa-neiberga-runa-barik%C4%81%C5%BEu-aizst%C4%81vju-atceres-29gadadienai/1378783105626397/

 

No 3.janvāra skolas centrālajā vestibilā skatāma fotoizstāde izrādei "Laika upe". Izrāde tapusi, atzīmējot, Latvijas Republikas proklamēšanas 101.gadadienu un savu pirmizrādi piedzīvoja 2019.gada 14.novembrī. Fotogrāfs Mārtiņš Aiše

Lai nedaudz iejustos "Laika upes" sajūtās, piedāvājam ne tikai apskatīt izstādi, bet arī noklausīties izrādē iekļauto dziesmu versijas šeit: https://www.youtube.com/playlist?list=PLFn15TxLkIlNJHm3jFSA8rVHp9E1vbqLA&fbclid=IwAR2Bv-5-dE1q3XBpsE5iTJdRe1lli1LNOZ_5GqrydfXQx-AKeAm28WW9_cQ

Rīgas Hanzas vidusskola šogad orgznizēja konkursu - izstādi "Brīnumainie ziedi", kurā piedalījās 13 Rīgas izglītības iestādes ar 47 skolēnu darbiem. Skolēniem bija jāuzzīmē vai jāuzglezno ziedi vai arī, izmantojot ziedu motīvus un dažādus materiālus, jāizveido izvēles darbs kādā no tekstiltehnikām. Vislielākā konkurence šogad bija 5.-6.klašu grupā vizuālajā mākslā, kur tika iesniegti 18 darbi no sešām izglītības iestādēm.

Skolēnu darbu izstādi var apskatīt skolas vestibilā līdz 29. novembrim pl.16.00, kad arī notiks konkursantu apbalvošanas pasākums. Paldies visiem skolotājiem un skolēniem par ieguldīto darbu! Īpašs paldies Rīgas Hanzas vidusskolas skolotājām Unai Daukštei un Zandai Galvānei par konkursa - izstādes rīkošanu.

Pielikumā rezultāti!

Skolas, kuras piedalījās konkursā:

BJC Daugmale, Rīgas Strazdumuižas vsk-attīstības centrs, Rīgas 31.vsk, Rīgas 85.vsk, Rīgas 69.vsk, Rīgas Rīnūžu vsk, Rīgas 71.vsk, Rīgas 13.vsk, RHV, Rīgas 15.vsk, Rīgas N.Draudziņas vsk, Rīgas Fr. Brīvzemnieka psk, O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu psk

 

Lapas