Karjeras nedēļa

2016.gada 10.-14.oktobra norisināsies karjeras nedēļa "Es būšu... darba tirgū".

Skolas pasākumu plānu skatīt pielikumā.

Karjeras izglītības jautājumu koordinators: I.Gūtmane