Kiberdiena

25.martā skolā notika KIBERDIENA 4.-9.klašu skolēniem, kuru organizēja Bite Latvija, sadarbojoties ar Valsts bērnu tiesību aisardzības inspekciju, Valsts policiju un došsinternets.lv, lai veicinātu atbildīgu mobilo ierīču un interneta lietošanu, kā arī mazinātu emocionālo pazemošanu internetā bērnu un pusaudžu vidū.

Kiberdienas pasākuma ietvaros bija iespēja iesaistīties vairākās izglītojošas aktivitātēs. Īpaši lielu interesi skolēnos – kā mazāko klašu, tā arī 8. un 9. klašu audzēkņos – raisīja gan mūziķa Marka Rivas un citu iniciatīvas kibersargu pieredzes stāsti, gan izglītojoši izklaidējošā improvizācijas teātra aktieru aktivitāte, kuras laikā tika atspoguļotas tipiskākās kibermobinga situācijas, liekot skolēniem iejusties upura, varmākas

un klusējošā vairākuma lomās. 

Savukārt, 26.marta vakarā, skolēnu vecākiem bija iespēja apmeklēt nodarbību par Kibermobingu, kurā piedalījās Gunita Kleinberga - bērnu un pusaudžu psiholoģe, Latvijas Drošāka interneta centra vadītāja Maija Katkovska. Nodarbībā vecākiem bija iespēja uzzināt 

  • Kas ir kibermobings un kādas ir tā sekas?
  • Kā atpazīt un novērst kibermobinga situācijas?
  • Kā rīkoties un kur vērsties, ja bērns ir kibermobinga upuris vai varmāka?
  • Kāda ir vecāku un pedagogu loma kibermobinga mazināšanā?