Lattelecom Riga Marathon

Mūsu skola Latvijas simtgades gadā var lepoties ar kuplo Lattelecom Riga maratons (20.05.2018.) skrējēju skaitu, šogad bijām 130, kopā ar aktīvākajiem skolotājiem!

Vislielāko skrējēju skaitu šogad pulcināja 4.a klase (17 dalībnieki), nākamās ar 11 skrējējiem katrā klasē ir 5.b un 6.b klases, tad ar 9 skrējējiem seko 6.a , 6.c un 8.a klases.

Arī sākumskolā ir skriešanas entuziasti - 3.d (5 skrējēji), 3.a un 1.b (4 skrējēji), 2.b (3 skrējēji), pārējās klasēs pa 2 vai 1 skrējējam, tika pārstāvētas gandrīz visas klases!

Liels prieks un lepnums par lielajiem un mazajiem skrietgribētājiem!

Pateicība vecākiem par mazāko skrējēju atbalstīšanu!

Skola un skolotāji ar Jums lepojas!