Lietišķās un vizuālās mākslas izstāde

No 2.-13. maijam skolas telpās ir apskatāma lietišķās un vizuālās mākslas izstāde, kurā ir izvietoti 1.-9.klašu skolēnu darbi. Tie ir tapuši vizuālās mākslas un mājturības un tehnoloģiju stundās šajā mācību gadā. Skolēnu radošie darbi ir izvietoti skolas vestibilā, kā arī sākumskolas un pamatskolas 2.stāva vestibilos. Nāciet un novērtējiet skolēnu paveikto!