Uzņemšana 10.klasē

Informācija par uzņemšanu Rīgas Hanzas vidusskolas 10. klasē 2020./2021.m.g.

 

Ja esi nokārtojis apvienoto iestājpārbaudījumu, tad rezultātus varēsi redzēt šeit: https://iestajparbaudijums10kl2020.beveronija.lv/rezultati 

1. Atsūti uz skolas e-pastu hvs@riga.lv vecāku iesniegumu par uzņemšanu 10.klasē (veidlapa šīs lapas beigās, kā pielikums)

2. Atsūti uz skolas e-pastu ieskanētu vai nofotografētu apliecību par pamatizglītību un sekmju izrakstu.

3. Ja iestājpārbaudījumu kārtoji citā skolā, atsūti nofotografētu vai ieskanētu savu koda lapiņu, lai varam redzēt Tavus rezultātus. Iestājoties skolā, Tev būs jāuzrāda sava koda lapiņa.

4. Saskaņā ar skolas uzņemšanas noteikumiem:

 • 7.2 Skolas vispārējās vidējās izglītības klātienes programmas 10.klasē Izglītojamais tiek uzņemts konkursa kārtībā, ņemot vērā:

  7.1.3 rezultātus apvienotajā kombinētajā iestājpārbaudījumā matemātikā un svešvalodā;

  7.2.4 izglītojamā mācību sasniegumu vidējo vērtējumu sekmju izrakstā par pamatizglītības apguvi.

  1. Skolēni, kuri būs izturējuši konkursu, visus dokumentus iesniedz 26.-30.jūnijā skolā 203.kabinetā.
  2. Uzņemto skolēnu sarakstu publicēsim skolas mājaslapā.

Vairāk par Rīgas Hanzas vidusskolas piedāvātajām mācību programmām lasi zemāk.

Tiekamies Rīgas Hanzas vidusskolā!


Kas mainīsies mācību saturā skolēniem, kas uzsāks mācības 10.klasē

Vidusskolas mērķis ir palīdzēt tev apzināties savas intereses un spējas, sagatavoties izglītības turpināšanai augstskolā vai profesionālajai darbībai, veikt pirmās svarīgās izvēles.

No 2020. gada 1. septembra skolēniem, kas uzsāks mācības 10. klasē, mainīsies veids, kā mācības ir organizētas. Tu varēsi nozīmīgi vairāk mācīties to, kas atbilst taviem nākotnes mērķiem. Aptuveni 30 % mācību laika, visvairāk 12. klasē, varēsi veltīt tiem mācību priekšmetiem, kuri tevi īpaši interesē, – mācīties tos padziļināti vai apgūt brīvas izvēles specializētos kursos. Vienlaikus vispusīgi zināšanu un prasmju pamati katrā mācību jomā dos tev plašu redzesloku un neierobežos izvēles iespējas nākotnē.

Lai iegūtu vispārējo vidējo izglītību, tu:

             • mācību stundās pavadīsi tikpat daudz laika kā līdz šim (~36 stundas nedēļā);

             • apgūsi visas mācību jomas, taču atšķirīgā dziļumā atkarībā no tavām interesēm;

             • izvēlēsies un apgūsi 3 padziļinātos kursus;

             • veiksi un aizstāvēsi projekta darbu, kas var būt pētniecības vai jaunrades, vai sabiedriskais darbs saistībā ar vienu vai vairākiem padziļinātajiem kursiem;

             • kārtosi valsts pārbaudes darbus:

             • latviešu valodā (vismaz optimālajā līmenī);

             • svešvalodā – angļu, vācu vai franču (vismaz optimālajā līmenī);

            • matemātikā (vismaz optimālajā līmenī);

            • divos no padziļinātajiem kursiem* (augstākajā līmenī).

 

Rīgas Hanzas vidusskolā piedāvajam apgūt vispārējās vidējās izglītības programmas, kuras ietver:

 1. Virzienu “Humanitārās zinātnes un kultūra”, kas nodrošina padziļinātu svešvalodas, vēstures un sociālās zinātnes, kultūras un mākslas apguvi.
 2. Virzienu “Matemātika un dabaszinības”, kas nodrošina padziļinātu matemātikas, fizikas, ķīmijas vai bioloģijas apguvi.
 3. Virzienu "Vispārizglītojošais", kas nodrošina iespēju optimālā līmenī apgūt dabaszinātņu jomas, padziļināti apgūstot angļu valodu, sociālās zinātnes, bioloģiju vai matemātiku. 

Varēsi izvēlēties kādu no specializētajiem kursiem – “Teātris un drāma”, “Uzņēmējdarbības pamati”, “Sports un veselība”, “Kompleksie skaitļi”, “Digitālais dizains”, “Franču valoda”.