Nepiespiesti brīvprātīgs

 

Rīgas Hanzas vidusskolas

Brīvprātīgo darbu programmas īstenošanas projekts

„ Nepiespiesti brīvprātīgs”

Šī gada novembrī Rīgas Hanzas vidusskolā noslēdzas projekts „ Nepiespiesti brīvprātīgs”, projekts tiek finansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Projekts tika atklāts 2017.gada 28.martā Rīgas Hanzas vidusskolas aktu zālē plkst.14:00 . Atklāšanas pasākumā 7.-12. klašu skolēni uzzināja par iespējām iesaistīties projekta aktivitātēs, kā arī būs ieguva dziļāku priekšstatu par brīvprātīgo darbu, tā tiesisko ietvaru, ieguvumiem, brīvprātīgā darba iespējām valsts, pašvaldības iestādēs un nevalstiskajās organizācijās vai privātajā sektorā Rīgā. Tajā piedalījās Brīvprātīgo koordinators- iedvesmotājs - Ints Teterovskis, brīvprātīgais studentu vidē - Sanda Sirsniņa,  brīvprātīgais skolēnu vidē - Artis Krists Mednis, brīvprātīgais ar Eiropas brīvprātīgā darba pieredzi - Lauma Buša, kategorijas ‘’No brīvprātīgā līdz algotam darbam’’ pārstāve - Undija Ancēna un gada brīvprātīgais 2015 titula ieguvēja - Krista Lubiņa. Pasākumu vadīja

organizācijas “Pieaugušie bērni” vadītājs Kaspars Brūvelis. Pasākuma noslēgumā ikvienam bija iespēja iesaistīties turpmākajās projektu aktivitātēs- apmācībās un brīvprātīgā darba īstenošanā Rīgas Hanzas vidusskolā.

Apmācības notika - 4., 11., 18.aprīlī no plkst.16:00 līdz 19:00 Brīvprātīgo mājā, Lāčplēša ielā 70B-1, Rīgā. Pasākumā piedalījās Rīgas Hanzas vidusskolas skolēni, kuri atklāšanas pasākumā izvēlējās piedalīties projektā.  Apmācības vadīja nodibinājums “Pieaugušie bērni”, kuru pārstāvēja nodibinājuma vadītājs Kaspars Brūvelis,  “Gada brīvprātīgais 2015” Krista Lubiņa, kā arī projekta koordinators Aleksandrs Lange un Latvijas Jaunatnes padomes Mēdiju programmas direktore Linda Kalniņa. Apmācību ietvaros 25 skolēni uzzināja kā brīvprātīgais darbs tiek organizēts Eiropas skolās, apguva brīvprātīgā darba programmas izstrādes principus un izstrādāja pirmo Rīgas Hanzas vidusskolas brīvprātīgā darba programmu – metodisko materiālu un radīja brīvprātīgā darba ideju sākumskolas skolēnu pagarinātās dienas grupas aktīvām aktivitātēm skolas āra teritorijā, kā arī caur neformālās izglītības metodēm apguva prasmes, kas ir nepieciešamas veiksmīgai brīvprātīgā darba programmas īstenošanai.

Pēc apmācībām jaunieši skolā īstenoja brīvprātīgā darba programmu. ideja saistībā ar sākumskolas skolēnu pagarinātās dienas grupas aktīvām aktivitātēm RHV āra teritorijā. Tika veikti āra teritorijas labiekārtošanas darbi, kuru ietvaros tikai izveidots riču raču laukums, cirka spēles laukums, dambretes laukums, klasītes, labiekārtots basketbola un volejbola laukums. Šajās aktivitātēs jaunieši kopā ar pagarinātās grupas skolēniem pavadīja brīvo laiku. Paralēli šo spēļu spēlēšanai tika spēlētas arī dažādas spēle un stafetes.

Projekta rezultātā jaunieši ieguva priekšstatu par brīvprātīgo darbu un tā iespējām, izstrādāja brīvprātīgā daba programmu , īstenoja brīvprātīgo darbu par brīvā laika pavadīšanu Rīgas Hanzas vidusskolas pagarinātās grupas skolēniem, pagalmā izveidotas piecas aktivitāšu vietas un iegādāts sporta inventārs aktīvā laika pavadīšanai.

Ar izstrādāto metodisko materiālu – programmu var iepazīties, sazinoties ar projekta koordinatoru – Aleksandru Langi, aleksl@inbox.lv.