NordPlus Horizontal projekts

Mūsu skolas sporta skolotāja Una Liepiņa no 14.11.- 16.11. Lietuvas pilsētā Kauņā piedalījās un pārstāvēja Rīgas Hanzas vidusskolu NordPlus Horizontal projektā: Nordic Baltic Learning Environments for Movement Affordances.  Projekta mērķis ir izpētīt skolu (Latvijas, Norvēģijas, Islandes, Igaunijas, Lietuvas un Somijas) iekšpagalmus un skolēnu iespējas tajos pavadīt savu brīvo laiku. Kādas iespējas skolas apkārtējā vide piedāvā nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm. 

Nākošā tikšanās paredzēta Rīgā no 13.-16.03.2018.  Pārējo valstu skolotājiem un profesoriem no sporta universitātēm (NOR, FIN,ISL ,EST un  LT) būs iespēja iepazīties ar mūsu skolu un apkārtējo vidi.