Skolotāji

Skolā strādā

Skolotājs

Priekšmets

Klašu grupa

Audzināmā klase

Telpa

Aigare Laine Logopēds 1.-6.klase   221
Aiše Marta Franču val. 6.-12.klase   335
Aizupiete Gunita Sports 7.-12.klase   Sp.h.
Almanis-Palmbahs Jānis Mūzika 1.-6.kl.    
Andže - Jansone Liene Latviešu valoda 1.-6.klase 6.a 429
Apsīte Baiba Matemātika 1.-6.klase 1.c 226
Āva Ieva Latviešu val. 7.-12.kl.    
Balanda Sanita Matemātika 7.-12.klase 10.a 329/328
Bauerniece Dace Sākumskola 1.-6.klase 2.c 206
Behmane Zane Vācu valoda 7.-12.klase 12.a 23H/ 27H
Bērenflede Maija Matemātika 1.-6.klase   223
Bērziņa Agate Sākumskola 1.-6.klase 5.d 424
Bluša Maira Psihologs     123
Bočkāne-Lendzova Elena Angļu valoda 7.-12.klase 8.c 335
Bodniece Ilze Matemātika 1.-6.klase 2.a 226
Būmane Ināra Vācu valoda 4.-12.klase   301
Burgmanis Ģirts Ģeogrāfija 7.-12.klase 7.c 330/ 121
Cipule Agate Sākumskola 1.-6.klase 6.b 429
Dāboliņa Ineta Sākumskola 1.-6.klase 3.b 221
Daukšte Una Kulturoloģija, vizuālā māksla 7.-12.klase 9.a 310/ 26H
Dmuhovska - Grava Edīte Dejas 1.-12.klase    
Dumpe Maija Angļu val. 1.-6.klase 4.a 424
Erģe Marta Matemātika 7.-12.klase   328/ 309
Eriņa Agnese Sākumskola 1.-6.klase 1.b 221
Ezerkalne Ravita Sākumskola 1.-6.klase D 226
Galvāne Zanda Mājturība, informātika 5.-12.klase   409/ 402
Gātere Dinija Sports, peldēšana 1.-6.klase 5.c peldb.
Gluščuks Andrejs Ievads sp.pedagoģijā 10.-12.klase    
Grīnberga Diana Sākumskola 1.-6.klase   226
Grandberga Linda Sports 1.-6.klase   Sp.h.
Grosa Kristīne Krievu val. 6.-12.klase D 301/112
Gruntmane Gita Sākumskola 1.-6.klase 1.a 201
Gulbis Toms Vēsture 7.-12.klase    
Jakovļeva Jeļena Angļu val. 1.-6.klase   201
Jansone Elīna     D Bibl.
Jansone Linda Pag.d.gr. 1.-6.klase   227
Kivle Sintija Mūzika 1.-12.klase   439
Kļaviņa Zane Katrīne Soc.pedagogs      
Kļosova Tīna Angļu valoda 7.-12.klase 11.a 325/ 335
Koškina-Dika Līga Matemātika 7.-12.klase D 328/309
Krūmiņa Marita pag.d.gr. 1.-6.klase    
Kunce Irina Koncertmeistars      
Kuprijenko Nikolajs Krievu valoda 7.-12.klase 8.a 310
Lange Aleksandrs Vēsture, soc.zinības 7.-12.klase 12.b 324
Lapiņš Valdis Vēsture 6.-12.klase 9.b 102
Lao Daina Laviešu valoda 7.-12.klase   27H
Lazuhina Vanda Sākumskola 1.-6.klase 3.a 206
Liepiņa Inta Fizika 10.-12.klase   323/322
Liepiņa Una Sports 7.-12.klase 11.b, 8.b Sp.h.
Liepniece Linda Latviešu val. 1.-6.klase 6.c 429
Līce Elita Latviešu valoda 7.-12.klase    
Pātaga Daiga Latviešu valoda 7.-12.klase   310/339
Prindule Diāna Sports, peldēšana 1.-6.klase   peldb.
Rapa Renārs Angļu valoda 1.-6.klase 5.b 424
Rinkeviča Anastasija Sports 1.-6.klase    
Rostoka Ieva Dabaszinības, sociālās zinības 1.-6.klase 2.b 206
Sadovska Māra Spec.pedagogs     115
Samīte Sintija Sākumskola 1.-6.klase   203
Sētiņa Ilze Ekonomika 7.-12.klase 7.b 330/121
Seyidzade Milana Angļu val. 7.-9.klase   335
Sirmais Mārtiņš Oskars Sports, peldēšana 1.-6.klase 6.d peldb.
Stankēviča Asja Krievu val. 7.-12.klase   301
Šenberga Inese Mūzika 7.-12.klase D  
Šeņavska Olita Angļu valoda 1.-6.klase 4.c 424
Šķestere Marija Marika Ķīmija 7.-12.klase   334
Šķudīte Laila Soc.ped.      
Šlesers Edijs Interešu izglīt.skolot., sports      
Šminiņa Liene Bioloģija 7.-12.klase 10.b 326/327
Štikāne Inta Matemātika 7.-9.klase 9.c 301/340
Timermanis Dāvis Fizika 7.-9.klase   323
Trijēce Līva Latviešu val. 7.-9.klase 7.a 338/310
Tropiņa Viktorija Vācu val., psiholoģija 6.-12.klase D  
Vanaga Guna Sākumskola 1.-6.klase    
Varsegova Elīna Mūzika 1.-6.klase D 437
Vestfāle Arta pag.d.gr. 1.-6.klase    
Vilipsone Antra Mājturība, vizuālā m. 1.-6.klase    
Vītola Velga Pag.d.gr. 1.-6.klase    
Zelča Iveta Vēsture 7.-9.klase