Rīgas Hanzas vidusskolas vēsture

Rīgas Hanzas vidusskola dibināta 1993. gadā. Sākotnēji skolā tiek uzņemti 108 pirmklasnieki un mācības tiek uzsāktas pagaidu telpās Rīgas 66. bērnudārzā.

Skolas celtniecība vēl joprojām turpinājās. 1994. gada 1. septembrī tika atvērts pirmais mācību korpuss – tagadējais sākumskolas korpuss, kur mācības uzsāka 1. – 10. klašu skolēni (četras 1. klases, pa divām – trim 2. – 8. klasēm, viena 9. klase un trīs 10. klases).

1994. gada maijā skolai tiek piešķirts Rīgas Hanzas vidusskolas nosaukums un tā kļūst par pirmo skolu Rīgā, kuras nosaukumā netiek izmantots numurs. Šo ideju direktors Valdis Lapiņš aizgūst no Dānijas. Hanzas savienība bija tirgotāju savienība, kurai bija vajadzīgi gudri cilvēki, kas prata matemātiku, cienīja kultūru un tradīcijas, un, protams, zināja svešvalodas. Tāpēc mūsu skolā padziļināti tiek apgūtas komerczinības, svešvalodas, matemātika, tiek piešķirta liela nozīme kultūrai un tradīciju noturībai.

1995. gadā skolas celtniecība tika pabeigta, un 1995. gada 1. septembrī notiek tās oficiāla atklāšana, kurā piedalās toreizējais Valsts prezidents Guntis Ulmanis. Skolu iesvēta mācītājs Jānis Vanags.

2000. gadā skolai tiek piebūvēta Sporta halle, kurā atrodas sporta zāle, aerobikas zāle, trenažieru zāle, treneru un skolotāju darbistabas un četras mācību klases. Skolai ir 4 korpusi, kas savienoti ar galerijām, – sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas, centrālais korpuss, kurā atrodas administrācijas telpas, medicīniskais bloks, sporta zāle (kura tagad ir pārveidota par bibliotēku), datorklase, baseins.

No 2012. gada 1. septembra skolai ir viena kopēja skolēnu ieeja un ģērbtuve centrālā vestibila pagraba stāvā.

2017. gadā, ar Rīgas Domes atbalstu, skolā tika pilnībā renovēts pamatskolas korpuss. Šādu pat rekonstrukciju 2018. gadā piedzīvoja sākumskolas korpuss, 2019. gada vasarā jaunu veidolu iegūst skolas aktu zāle un direktora kabinets un 2021.gadā vidusskolas korpuss.

Vēstures hronoloģija

1992.gada 8.maijā Latvijas Republikas Rīgas pilsētas Tautas deputātu padome pieņem lēmumu nr.21/216, ar kuru atļauj pārprofilēt bērnudārzu Grostonas ielā par skolu.

1992.gada 4.novembrī ar  Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas skolu valdes lēmumu nr. 17 atļauj atvērt skolu ar 1993.gada 1.septembri. Par direktoru ieceļ Valdi Lapiņu.

1993.gada 1.septembrī skola tiek atvērta pagaidu telpās Rīgas 66.bērnudārzā un Rīgas 49.bērnudārzā,  kurā darbu sāk 11 skolotāji un tiek uzņemti 108 skolēni.

1994.gada 24.maijā ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tautas deputātu padomes Valdes lēmumu nr.442 skolai piešķir Rīgas Hanzas vidusskolas nosaukumu, kas ir pirmais skolas nosaukums Rīgā, kurā nav  numura.

1994.gada 1.septembrī tiek atvērts sākumskolas korpuss Grostonas ielā 5, kur mācības uzsāka 822 skolēni no 1.līdz 10.klasei

1994.gada oktobrī skola nopērk pirmo skolas autobusu Scania

1994.gada oktobra beigās mācību darbam tiek atvērts pamatskolas korpuss.

1994.gada 21.novembrī mācību darbam tiek atvērts arī vidusskolas korpuss.

1995.gada 23.februārī  iznāk pirmais Rīgas Hanzas vidusskolas skolas avīzes „ Hanzas avīze”  numurs.       

1995.gada 10.maijā skolotāju un skolēnu delegācija dodas pirmajā pieredzes apmaiņas braucienā uz  Norvēģiju – Tornheimas ģimnāziju.

1995.gada 1.septembrī notiek skolas oficiālā atklāšana, kurā piedalās Latvijas valsts prezidents Guntis Ulmanis un Luterāņu baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags.

1996. gadā tiek asfaltēta Grostonas iela posmā no Sporta ielas līdz skolai.

1997. gads septembrī pirmo reizi dodas pieredzes apmaiņas braucienā uz Dorf Mecklenburg Vācijā, sadarbība ar šo skolu turpinās vēl joprojām.

1999.gada martā notiek pirmā iepazīšanās vizīte Giesen Vācijā, pēc kura tiek nodibinātas ilgstoša sadarbība.

1997.gadā 21.jūnijā notiek pirmais 12.klašu izlaidums. Klašu audzinātājas: 12.a klasei Sandra Spilva, 12.b klasei Baiba Lapiņa, 12.c klasei Daina Lao. Skolu beidz 64 absolventi.

1997.gads iedibināta tradīcija veidot 12.klašu gadagrāmatu. Idejas autore Baiba Lapiņa

1997.gada 21. jūnijā skolai tiek uzdāvināts karogs un izveidota skolas emblēma

2000.gada 6.oktobrī atklāj Rīgas Hanzas vidusskolas sporta halli.

2006.gadā izveidota skolas mājas lapu www.rhv.edu.lv

2008.gadā svinīgi atklāj skolas muzeju.

2010.gada 22.septembrī atklāj skolas ēdnīcu, kura tika paplašināta un renovēta.

2011.gadā uzsākta sadarbība ar organizāciju International Student Identity Card Latvia.

2011.gada 1.sptembrī skolā tiek atvērta vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena izglītības programma komerczinībās

2012.gada septembrī uzsākta dalība organizācijā Junior Achievemient Latvia

2012.gada 1. septembrī tiek atvērta jauna skolas garderobe skolas pagrabā.

2012.gads skolas bibliotēka tiek iekārtota mazās sporta zāles telpās.

2012.gada aprīlī jaunu skatu iegūst skolas mājas lapa.

2012.gada aprīlī ekspluatācijā tiek nodots skolas futbola stadions.

2013.gada 1. septembrī , sadarbībā ar futbola skolu”Metta”, tiek atvērta futbola klase.

2017.gada 24.martā tiek atvērta skolas facebook lapa – https://www.facebook.com/RHvsk/

2017.gada vasarā izremontē pamatskolas korpusu.

2018.gadā jaunu izskatu iegūst sākumskolas korpuss.

2019.gadā pilnībā tiek izremontēta skolas svinību zāle.

2021.gadā jaunu izskatu iegūst vidusskolas korpuss. 

Dalīties

Stundas un starpbrīži

Stunda Laiks

1.

8:00 – 8:40

Starpbrīdis
8:40 – 8:50

2.

8:50 – 9:30

Starpbrīdis
9:30 – 9:40

3.

9:40 – 10:20

Starpbrīdis
10:20 – 10:30

4.

10:30 – 11:10

Starpbrīdis
11:10 – 11:30

5.

11:30 – 12:10

Starpbrīdis
12:10 – 12:30

6.

12:30 – 13:10

Starpbrīdis
13:10 – 13:30

7.

13:30 – 14:10

Starpbrīdis
14:10 – 14:20

8.

14:20 – 15:00