Projekts "FOKUSS"

Februāra izskaņā nodibinājums Pieaugušie Bērni skolā aizsāka projektu “Fokuss”, kura mērķis ir radīt un īstenot aizraujošu, efektīvu un izzinošu neformālās izglītības programmu. Projekta ietvaros tiks īstenotas trīs galvenās aktivitātes – paneļdiskusija, apmācības un pasākuma organizēšana.
26.februārī skolā notika paneļdiskusija, ikvienam 7.-12.klašu skolēnam, kurš vēlējās tajā piedalīties. Tajā skolēni tika iepazīstināti ar dalībnieku skolas pieredzi un projekta norisi un iespējām. Paneļdiskusijā piedalījās Sanda Dejus improvizatore un SWH radio balss, Ģirts Raģelis fotogrāfs, Rihards Zeleznevs Rīgas Hanzas vidusskolas absolvents, aktieris mūziķis, Gatis Kondrāts "Street Warriors'' dibinātājs. Diskusiju vadīja Kaspars Brūvelis

Diskusijas rezultātā skolēni pieteicās nodarbībām, kur iepazīs un apgūs improvizācijas mākslu, publiskās runas prasmes, iepazīs fotogrāfijas mākslu, sociālo tīku pārvaldību un organizēs pasākumu skolā. 
Pirmās nodarbības jau aizritējušas. Improvizācijas prasmes iepazītas 5. un 7.martā Rolands Ratfelders vadībā. 
12.martā skolēni viesojās Radio SWH, kur uzsāka publiskās runas apmācības Sandas Dejus vadībā.

 

Pārējās aktivitātes šeit:

 

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Pumpurs