Projekts "Nepiespiesti brīvprātīgs"

Skola īsteno projektu „ Nepiespiesti brīvprātīgs”. Projekts tiek finansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Projekta mērķis ir popularizēt brīvprātīgo darbu kā neformālu un inovatīvu mācīšanās metodi Rīgas Hanzas vidusskolas skolēnu vidū, tā veicinot skolēnu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā skolas un vietējās kopienas dzīvē, izveidojot un ieviešot brīvprātīgā darba programmu sākumskolas skolēnu pagarinātās dienas grupas aktīvām aktivitātēm Rīgas Hanzas vidusskolas āra teritorijā,  un sekmēt skolēnu atbildību par skolas vides saglabāšanu.

Projekta ietvaros plānotas dažādas aktivitātes:

1.                  Atklāšanas pasākums  – kurš notiks Rīgas Hanzas vidusskolas aktu zālē 2017.gada 28.martā no plkst.14:00 līdz 16:00. Pasākumā 7.-12. klašu skolēni uzzinās par iespējām iesaistīties projekta aktivitātēs, kā arī būs iespēja iegūt dziļāku priekšstatu par brīvprātīgo darbu, tā tiesisko ietvaru, ieguvumiem, brīvprātīgā darba iespējām valsts,

pašvaldības iestādēs un nevalstiskajās organizācijās vai privātajā sektorā Rīgā. Tajā piedalīsies Brīvprātīgo koordinators- iedvesmotājs - Ints Teterovskis, aktīvs brīvprātīgais studentu vidē - Sanda Sirsniņa, aktīvs brīvprātīgais skolēnu vidē - Artis Krists Mednis, brīvprātīgais ar Eiropas brīvprātīgā darba pieredzi - Lauma Buša, kategorijas ‘’No brīvprātīgā līdz algotam darbam’’ pārstāve - Undija Ancēna un gada brīvprātīgais 2015 titula ieguvēja - Krista Lubiņa. Pasākumu vadīs Kaspars Brūvelis.

2.                   Apmācības - 4., 11., 18.aprīlī no plkst.16:00 līdz 19:00, Lāčplēša ielā 70B-1, Rīgā, kuru ietvaros 25 skolēni(kas būs pieteikušies) uzzinās kā brīvprātīgais darbs tiek organizēts Eiropas skolās, apgūs brīvprātīgā darba programmas izstrādes principus un izstrādās pirmo RHV brīvprātīgā darba programmu sākumskolas skolēnu pagarinātās dienas grupas aktīvām aktivitātēm skolas āra teritorijā, kā arī caur neformālās izglītības metodēm apgūs prasmes (problēmu risināšana, risku novērtējums, lēmumu pieņemšana, komandas darbs, komunikācijas un digitālās prasmes), kas ir nepieciešamas veiksmīgai brīvprātīgā darba programmas īstenošanai.

3.                   Brīvprātīgā darba programmas ieviešana - aktivitātes laikā tiks iedzīvināta brīvprātīgā darba programmas ideja saistībā ar sākumskolas skolēnu pagarinātās dienas grupas aktīvām aktivitātēm RHV āra teritorijā.  

Projekta koordinators – Aleksandrs Lange, aleksl@inbox.lv