Rīgas kauss teātra sportā 2017

21.un 22.aprīlī  Eduarda Smiļģa Teātra muzejā , Rīgas Hanzas vidusskola sadarbībā ar radošo apvienību „ Pieaugušie bērni” organizēja Latvijas teātra sporta sacensības  „ Rīgas kauss teātra sportā 2017”, kas pulcēja vairāk kā 170 dalībniekus no Rīgas, Jelgavas, Madonas, Liepājas, Dobeles, Līvāniem, Salaspils, Liezēres, Gaigalavas, Kusas, Ikšķiles, Ādažiem,   Talsiem, Iecavas, Siguldas.

Divu dienu garumā teātra sporta mīļotāji ne tikai pierādīja savas teātra sporta prasmes, lai izcīnītu pirmo ceļojošo Rīgas kausu teātra sportā, bet arī piedalījās dažādās meisterklasēs pie Kaspara Breidaka, Uģa Toča, Raimonda Ruzenieka, Sandas Dejus, Gunta Tropa, Kaspara Blūma – Blūmaņa (Kašera), kur iepazina un nostiprināja savas zināšanas un prasmes improvizācijā, teātra sporta tehnikās, skatuviskā tēlā veidošanā, pantomīmā.  

Ļoti sīvā cīņā 22 teātra sporta komandas, kuras izturēja atlasi, cīnījās par ceļojošā kausa iegūšanu. Rezultātā „ Rīgas kausu teātra sportā 2017” ieguva:

1.-4.klašu grupā Līvānu 1.vidusskolas teātra sporta komanda. Trenere L.Prisjagina

5.-6.klašu  grupā Jelgavas BJC „ Junda” Teātra sporta komanda. Treneris R.Krūmiņš

7.-9.klašu grupā – Ādažu vidusskolas teātra sporta komanda. Trenere V.Baltgaile

10.-12.klašu grupā – Madonas BJC teātra studijas ”Pilnpiens” 12.klašu teātra sporta komanda. Trenere I.Zīle.

Teātra studiju grupā – improvizācijas teātris „ Impro ZOO” .

Apsveicam pirmā „ Rīgas kausa teātra sportā 2017” ieguvējus.

Paldies lieliskajai organizatoru komandai – Aleksandram Langem, Kristai Lubiņai, Kasparam Brūvelim.

Paldies Eduarda Smiļģa teātra muzejam par iespēju izmantot muzeja zāles pasākuma un meisterklašu norisei.

Paldies tiesnešiem- Astrai Kacenai, Jurim Rijniekam, Ligitai Smildziņai, Uģim Točam, Līgai Strūbergai, Raimondam Ruzeniekam, Kasparam Breidakam, Guntim Tropam, Sandai Dejus, Naurim Brikamanim, Ērikam Palkavniekam, Krišjānim Caunem, Ievai Neidrei

Paldies teātra sporta maču vadītājiem – Undai Jurēvicai, Lorai Eglei, Normundam Eliņam,  Līgai Strūbergai, Kristai Lubiņai un Kasparam Brūvelim.

Paldies lieliskajiem treneriem, kuri sagatavoja skolēnus šīm sacensībām – Inesei Zīlei, Aleksandram Langem, Ditai Leinertei, Vairai Baltgailei, Laimai Vanagai, Rodrigo Krūmiņam, Ērikai Bozovičai, Ligitai Smildziņai, Lidijai Prisjaginai, Zanei Bēķi, Jānim Klucim, Atim Kozlovskim, Andai Vaivadei, Ievai Neidrei, Dacei Greižai, Ingai Kazākai, Jelgavas improvizācijas teātrim un Impro ZOO.

Paldies sadarbības partneriem- Brain Games LV, Big Bad Bagels, Rocket Bean Roastery, DEPO DIY par pasākuma atbalstīšanu.

Paldies brīvprātīgajiem, foto video cilvēkiem par lielisku darbu divu dienu garumā!

Uz tikšanos 2019.gadā 

„ RĪGAS KAUSĀ TEĀTRA SPORTĀ 2019”