Projekti

Rīgas Hanzas vidusskolas skolēnu pašpārvaldes īstenotie projekti: 

 

Īstenošanas laiks

Projekta nosaukums

Projekta mērķis

Projekta sadarbības partneri

2020.gada oktobris – novembris

Izaudz pašpārvaldē

Izveidot pašpārvalžu apmācību modeli pilsētvidē, ko pielietos pašpārvaldēs, lai veidotu iekšējo sadarbību, darbības plānu un saliedētu komandu.  Šis izveidotais apmācību modelis dos iespēju īstenot pasākumu ārpus skolas telpām, pielāgojot to savas skolas apkārtnei – tā būs kā foto orientēšanās spēle ar kontrolpunktiem, pie tuvākajā apkārtnē esošajiem apskates objektiem, kur izvietoti uzdevumi, kuri saistīti ar pašpārvaldes saliedēšanu, motivēšanu, mērķu izvirzīšanu un darbošanos.

Rīgas 84.vidusskola

Rīgas 45.vidusskola

2018.gada septembris - novembris

Improvizācija kā saliedēšanās māksla

Dot iespēju iepazīt pašpārvaldes un veicināt turpmāku sadarbību, veidot pieredzi skolēnu pašpārvalžu komandas saliedēšanā, kā arī motivēt skolēnus izkāpt no komforta zonas, izmantojot improvizāciju.

Rīgas Valsts 3. ģimnāzija

Rīgas 88. vidusskola

Rīgas 96. vidusskola

2017.gada marts - novembris

“Nepiespiesti brīvprātīgs”

Popularizēt brīvprātīgo darbu kā neformālu un inovatīvu mācīšanās metodi Rīgas Hanzas vidusskolas skolēnu vidū, tā veicinot skolēnu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā skolas un vietējās kopienas dzīvē.

Izveidot un ieviest brīvprātīgā darba programmu sākumskolas skolēnu pagarinātās dienas grupas aktīvām aktivitātēm Rīgas Hanzas vidusskolas āra teritorijā, tā sekmējot skolēnu atbildību par skolas vides saglabāšanu.

Brīvo mākslinieku apvienība “Pieaugušie bērni”

2015.gada septembris – novembris

Komanda kā saliedēts mehānisms

Veicināt skolēnu pašpārvalžu sadarbību un izpratni par komandas saliedēšanās nozīmīgumu, kvalitatīvas skolēnu pašpārvaldes darbības nodrošināšanai.

Rīgas 85.vidusskolas, Andreja Pumpura Rīgas 11.pamatskolas un Rīgas Mūzikas internātvidusskolas