Uzņemšana 10.klasē

Uzņemšana Rīgas Hanzas vidusskolas 10. klasē

Dokumentu pieņemšana notiks 14.jūnijā un 17.jūnijā skolas kancelejā no plkst. 10:00 -16:00  

2019./2020. mācību gadā 10. klasē  tiks uzņemti skolēni kādā no virzieniem:

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma, kods 31011011 (padziļināti māca svešvalodas);

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma, kods 31013011 (padziļināti māca matemātiku);

Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena izglītības programma, kods 31014011 (padziļināti māca komerczinības);

Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena izglītības programma, kods 31014011 (ievirze sporta pedagoga darbā (futbols)).

 

Mācību programmu stundu plānus var aplūkot sadaļā Mācību programmas

 

Mācību procesā piedāvājam:

* zinošus, radošus, interesantus, modernus, ieinteresētus pedagogus;

* astoņus kabinetus, kas aprīkoti ar interaktīvajām tehnoloģijām (matemātika, fizika, ķīmija, bioloģija, vēsture, angļu valoda, latviešu valoda, ekonomika un ģeogrāfija);

* iespēju praktiski likt lietā iegūtās zināšanas,  piedaloties skolas, pilsētas, valsts organizētajos konkursos, semināros, metodiskajās nedēļās u.tml. Tradicionālais skolas konkurss ir " RHV intelektuālis" , kurā iespējams laimēt naudas balvas;

* par labām un teicamām sekmēm un sasniegumiem skolas labā ISIC stipendiju;

* aktīvas mācību stundas ārpus skolas telpām - pagalmā, pilsētas vidē, muzejos, konferencēs, semināros;

* sporta aktivitātes skolas stadionā un plašajā sporta hallē;

* izglītojošus, radošus, sportiskus, izklaidējošus, sociālus pasākumus skolas ikdienā.

 

Interešu izglītībā piedāvājam:

  • pierādīt sevi skolēnu pašpārvaldē, skolas avīzē un skolas muzejā;
  • dziedāt jauktajā korī "Saulgrieži" ;
  • dejot tautas deju kolektīvā "Daugaviņa";
  • spēlēt improvizācijas teātrī;
  • trenēties basketbolā, volejbolā, florbolā, futbolā u.c sporta veidos skolas plašajā sporta hallē un skolas stadionā;
  • apgūt netradicionālos rokdarbus, mākslu un papīra plastiku.

 

Precīzāku informāciju par uzņemšanu  un īstenotajām  izglītības programmām iespējams saņemt klātienē, iepriekš saskaņojot tikšanās laiku ar mācību pārzini Elitu Līci (tel.nr. 67373018).