Uzņemšana 7.klasē

Informācija skolēniem un vecākiem par uzņemšanu Rīgas Hanzas vidusskolas 7.klasēs 2019./2020.m.g.

Skolas adrese: Rīga, Grostonas ielā 5

Tālr. 67378489 (kanceleja); 67373018 (mācību pārzine Elita Līce)

2019./20.mācību gadā Rīgas Hanzas vidusskolā papildus tiks uzņemti skolēni 7.klasēs.

Dokumentu (vecāku iesniegums un 6.klases liecība) pieņemšana no 2019.gada 3.jūnija.

Mācību plāns 2019./2020. – 2021./2022.m.g.  7.-9.klasei

       

Izglītības jomas un mācību priekšmeti

7.kl.

8.kl.

9.kl.

Valodas

 

 

 

Latviešu valoda

3

3

3

Angļu valoda

3

3

3

Vācu valoda vai krievu valoda

3

3

3

Tehnoloģiju un zinātņu pamati

 

 

 

Matemātika

6

5

5

Informātika

1

 

 

Bioloģija

2

2

2

Fizika

 

2

2

Ķīmija

 

2

2

Ģeogrāfija

2

2

2

Cilvēks un sabiedrība

 

 

 

Latvijas vēsture

1

1

1

Pasaules vēsture

1

1

1

Sociālās zinības

1

1

1

Mājturība un tehnoloģijas

2

2

2

Sports

2

2

2

Mākslas

 

 

 

Literatūra

2

2

2

Mūzika

1

1

1

Vizuālā māksla

1

1

1

Izglītojamā maksimālā mācību stundu slodze nedēļā

32

34

34