Zvaigznāji

Rīgas Hanzas vidusskolā janvāri skolēni pavada zvaigznāju izzināšanas, darināšanas un atpazīšanas  darbos.

Matemātikas un dabaszinību priekšmetu skolotāji ar saviem audzēkņiem darināja dažādus zvaigznājus- sakot no 6 līdz pat 23 galvenajām zvaigznēm lielus.  Skolēniem bija iespēja uzzināt vairāk tieši par savas klases zvaigznāju- Pāvu, Dvīņiem, Vilku, Zaķi, Skorpionu, Jaunavu , Pūķi vai kādu citu. Viņi noskaidroja zvaigznāja galveno zvaigžņu skaitu, spožākās zvaigznes , attālumus starp zvaigznēm, redzamību Latvijā un citas interesantas lietas. Ar dažādām papīra locīšanas metodēm skolēni izgatavoja zvaigznes un, novietojot tās pareizā attālumā vienu no otras,  izstādīja  pie logiem un sienām. 

Paldies iesaistītajiem skolotājiem – Lienei, Edītei, Baibai, Ilzei, Gintam, Martai!  

Sk. Sanita Balanda