Projekts “Dzīvot zaļi”

Ogres jauniešu iniciatīvas biedrība “TALANTU KALVE” sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību laika posmā no 2022.gada februāra līdz 2022.gada maijam īstenoja projektu DZĪVOT ZAĻI!”, kura ietvaros 23 Rīgas Hanzas vidusskolas 8.klases jauniešiem bija iespēja piedalīties nodarbībās, lai veidotu izpratni par savu potenciālu, īpašībām un talantiem, pozitīvu pašvērtējumu, kā arī attīstītu mērķtiecību un radošo domāšanu, pilnveidotu sadarbības un komunikācijas prasmes, paaugstinātu pašapziņu, līdz ar to arī gūtu motivāciju mācīties un darboties sabiedriskajās aktivitātēs.

Projekta ietvaros jaunieši piedalījās:

  • Iepazīšanās nodarbībā caur komandu veidojošām aktivitātēm, jaunieši nodibināja pozitīvu gaisotni grupā, darbojās radoši, veidojot savu projekta koku, tādējādi iepazīstot projekta norisi un ieguvumus.
  • Nodarbībā “Es esmu daļa no dabas”, kas notika Dabas centrā “Meža māja”, jaunieši veica praktiskus un pētnieciskus uzdevumus, pilnveidoja zināšanas par apkārtnē sastopamajām dabas vērtībām un augu iekļaušanos dažādās ekosistēmās, attīstīja savas novērošanas, analizēšanas un salīdzināšanas prasmes.  Komunikācijas un sadarbību veicinošās aktivitātēs veidoja un nostiprināja izpratni par savu lomu grupā.
  • Pārgājienā “Vēro un izzini” dalībnieki veidoja izpratni par vides un cilvēka praktiskās darbības mijiedarbību, novērtēja un noskaidroja, kāpēc ir svarīgi saglabāt ekoloģiski tīrus dabas resursus. Caur komandu veidošanas un grupas saliedēšanās aktivitātēm, pārvarot grūtības un šķēršļus,  dalībnieki novērtēja un stiprināja atbalstu viens otram, kā arī trenēja komunikācijas un savstarpējās sadarbības spējas.
  • Radošu un praktisku nodarbību “Mana EKO mēbele” laikā dalībnieki radoši izglītojās par uzņēmējdarbību, apguva “zaļās” prasmes un izzināja eko materiālus. Caur praktisku darbošanos, uzzināja otrreiz lietojamu materiālu izmantošanas iespējas jaunu priekšmetu radīšanā. Nodarbību gaitā dalībnieki īstenoja savas iniciatīvas- no nederīgiem koka dēļiem un pārpalikumiem radīja skaistu kaķu māju un suņu būdu patversmes iemītniekiem, kur grīdas pildījums bija veidrts no kaņepēm; izgatavoja arī glītas puķu kastītes. No auduma atgriezumiem veidoja maskēšanās tīklu Ukrainas karavīriem.
  • Nodarbības “Manas karjeras izvēle” laikā tika veicināta dalībnieku izpratne, kā var izmantot savu potenciālu, īpašības un talantus izsvērtu pozitīvu lēmumu pieņemšanā mācību darba un nākotnes plānošanā.
  • 6 dalībniekiem bija iespēja saņemt individuālu konsultāciju “Kā izdarīt izvēli”, par karjeras izvēli un lēmumu pieņemšanu saistībā ar to.

Programmu atbalsta PuMPuRS, kas ir Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Vairāk informāciju var atrast: www.pumpurs.lv

Informāciju sagatavoja Ogres jauniešu iniciatīvas biedrība “TALANTU KALVE”

Dalīties

Citas ziņas