RHV_SP projekts “Kontakts”

2023./2024.mācību gada septembrī un oktobrī Rīgas Hanzas vidusskolas skolēnu pašpārvalde īstenos Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras atklātā projektu konkursa “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai”  projektu „Atbalsts Rīgas skolu pašpārvalžu attīstībai “Kontakts””, kura ietvaros sadarbojoties Rīgas Hanzas vidusskolas, Ādažu Brīvās Valdorfa skolas un Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas pašpārvalžu dalībniekiem, izvērtēs pašpārvaldes darbības procesu un kvalitāti, lai veidotu ieteikumus skolēnu pašpārvaldēm, kuros apkopos rīcības soļus pašpārvaldes darbības uzlabošanai, komandas stiprināšanai un atbildības noteikšanai, veidojot pašpārvaldes tēlu atpazīstamu skolas vidē, lai skolēni izprot pašpārvaldes lomu un vēlētos aktīvi tajā darboties vai ieteikt savas idejas, priekšlikumus interešu pārstāvniecībai.

Projektā ieplānotas četras aktivitātes, kurās caur neformālām izglītības metodēm, dažādu vadītāju vadībā tiks stiprināta , projektā iesaistīto, skolēnu pašpārvalžu dalībnieku sadarbība un sasniegts izvirzītais mērķis.

14.septembrī Rīgas Hanzas vidusskolas aktu zālē notika pirmā no projektu aktivitātēm “Būt lai radītu” , kurā piedalījās Rīgas Hanzas vidusskolas, Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas un Ādažu Brīvās Valdorfa Skolas pašpārvalžu pārstāvji.

Tikšanās pirmajā daļā, vadītāja Anna Elīza Jākobsone īstenoja aktivitātes caur kurām  dalībnieki iepazinās, spēlēja dažādas saliedēšanās aktivitātes, prezentēja savas pašpārvaldes darbību, simbolus, veiksmes stāstus un izaicinājumus.

Pēc kafijas pauzes, aktivitātes vadītāja Aleksandra Langes vadībā,  dalībnieki iepazinās ar līdzdalības jēdzienu, pašpārvaldes darbības principiem, mērķi un uzdevumiem, kā arī sadarbojās grupu darbā laik kopīgi izvērtētu pašpārvaldes darbību, definētu nozīmīgākos izaicinājumus un ieskicētu iespējamos risinājumus izaicinājumu pārvarēšanai. Kā nozīmīgākos izaicinājumus pašpārvaldes darbībā dalībnieki atzīmēja laika menedžmentu, zemo skolēnu atsaucību gan no pašpārvaldes dalībnieku puses, gan skolas skolēnu, līdera autoritāti, iestrēgšanu ideju ģenerēšanā (rada labu ideju, bet netiek līdz īstenošanai), dalībnieku zemo motivāciju, dažādos dalībnieku vecumus, intereses, prasmes, prioritāšu izvirzīšana, iniciatīvas trūkums no dalībniekiem, bailes no atbildības, neziņas un skolēnu pašpārvaldes statusu/tēlu skolēnu acīs.

Jau nākamajā tikšanās reizē 27. septembrī aktivitātē “Ir labi, bet var labāk”, projektu dalībnieki definēs ideālo pašpārvaldes darbības modeli un radīs soļus, kā līdz tam nonākt, kā arī ieteikumus pašpārvaldēm ceļā uz efektīvāku, produktīvāku darbību un izaicinājumu pārvārēšanu.

Paldies RHVSP par projekta rakstīšanu, koordinēšanu, vadīšanu. Paldies projekta sadarbības skolu pašpārvaldēm.

Dalīties

Citas ziņas