RHVSP projekta “Kontakts”2.aktivitāte

27.septembrī Rīgas Hanzas vidusskolas bibliotēkā notika Rīgas Hanzas vidusskolas skolēnu pašpārvaldes īstenotā Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras atklātā projektu konkursa “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai”  projekta „Atbalsts Rīgas skolu pašpārvalžu attīstībai “Kontakts”” 2.aktivitāte “Ir labi, bet var labāk”, kurā piedalījās Rīgas Hanzas vidusskolas, Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas un Ādažu Brīvās Valdorfa Skolas un Rīgas Valsts tehnikuma pašpārvalžu pārstāvji.

Tikšanās pirmajā daļā, vadītāja Elizabete Katrīna Girsova īsi raksturoja šīs aktivitātes būtību, mērķus un iepazīstināja ar aktivitātes vadītāju, RTU humanitārā institūta pasniedzēju Lailu Girsovu.

Aktivitātes laikā dalībnieki tika iepazīstināti arKellermana astoņu likumu”, vadības principiem, pildīja testu, lai noteiktu savu atbilstību kādai no komandas lomām. Pēc lomu detalizētas analīzes tika uzsākta grupu diskusija, kurā katras mācību iestādes pārstāvjiem bija nepieciešams nodemonstrēt savas prasmes argumentācijā, konfliktu konstruktīvā risināšanā un lēmumu pieņemšanā.

Pēc diskusijas trīs komandu rezultāti tika salīdzināti un noteikta viskonstruktīvākā sadarbības taktika.

Turpinājumā sekoja radošais uzdevums, konstruējot ar palīgmateriālu palīdzību improvizētu torni. Ja iepriekšējās diskusijas laikā norisinājās sāncensība starp trīs mācību iestādēm, tādejādi atspoguļojot katras komandas iekšējos resursus un sākotnējo sadarbības pieredzi, veicot uzdevumu izveidot no palīgmateriāliem pēc iespējas augstāku konstrukciju (torni) galvenais akcents tika likts uz katra dalībnieka spēju konstruktīvi sadarboties ar agrāk nepazīstamiem vai mazpazīstamiem citu komandu pārstāvjiem.

Apbrīnojami, ka pirmās diskusijas laikā mācību iestāžu komandas ne reizi vien piedzīvoja šķelšanos un domstarpības, kas pārauga konfliktos. S

Savukārt radošā uzdevuma laikā valdīja pacilāta, pat azartiska atmosfēra. Zīmīgi, ka pat pēc vadītājas signāla “Stop!” dalībnieki turpināja cīnīties par savas izveidotās konstrukcijas kvalitāti.

Pozitīvs ir fakts, ka, pasludinot rezultātus, nominējot uzvarētāju, atšķirībā no diskusijas rezultātu pasludināšanas, nebija jūtama spriedze.

Nobeigumā tika īsi prezentēta populāra E. de Bono “sešu cepuru metode”, kas uzskatāmi ilustrē komandas dalībnieku uzvedību sadarbībā. Tikšanās nobeigumu var raksturot kā visnotaļ pozitīvu, kas iezīmē tālākas pilnveides perspektīvas.

Iepazītās metodes un diskusijas deva iespēju pašpārvalžu dalībniekiem izzināt savas pašpārvaldes darbību, rasts konkrētu soļus  efektivitātes un produktivitātes stiprināšanai.

Nodarbībā iegūtās atziņas, ieteikumi, rīcības soļi tika iekļauti kopīgajā materiālā efektīvas pašpārvaldes stiprināšanai.

Pateicoties šai aktivitātei katrs mācību iestādes pārstāvis varēja labāk iepazīt sevi un savus līdzbiedrus, apzināt savas stiprās un vājās puses un tālākās pilnveides iespējas.

Projektā ieplānotas četras aktivitātes, kurās caur neformālām izglītības metodēm, dažādu vadītāju vadībā tiks stiprināta , projektā iesaistīto, skolēnu pašpārvalžu dalībnieku sadarbība un sasniegts izvirzītais mērķis.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2025. gadam ietvaros. Projekta Nr. VP2023/3-33; PVM ID APS1394

Dalīties

Citas ziņas