Latvijas skolēnu 48. zinātniskās pētniecības darbu valsts konference

2024. gada 22. maijā Latvijas Universitātes Akadēmiskajā centra Zinātņu mājā (Jelgavas iela 3, Rīga) notika Latvijas skolēnu 48.zinātniskās pētniecības darbu valsts konference. Uz valsts konferenci tika izvirzīti 418 darbi dažādās zinātņu nozarēs.

Konferences dalībnieku vidū bija arī mūsu skolas 12.a klases skolniece Elīza Harjo ar darbu “Zaļā maldināšana kompānijā H&M”. Darba vadītāja bija sk. Ilze Sētiņa, darba recenzente skolā – sk. Zane Behmane.

Piedaloties pētniecības darbu valsts konferencē, Elīza Harjo sagatavoja stenda referātu jeb plakātu un stenda referāta prezentāciju. Strenda referātu un prezentāciju, kā arī atbildes uz jautājumiem vērtēja trīs starpnozaru eksperti, kas bija dažādu Latvijas augstskolu mācībspēki un nozares speciālisti.

Laureātu apbalvošana notika Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Zinātņu mājas ātrijā, kur Elīza Harjo par darbu “Zaļā maldināšana kompānijā H&M” saņēma Latvijas skolēnu 48.zinātniskās pētniecības darbu valsts konferences I pakāpes diplomu sociālo zinātņu nozares grupā.

Dalīties

Citas ziņas