Jaunumi

Šodien, 14.maijā, 12.klašu skolēniem noslēdzas mācību stundas Rīgas Hanzas vidusskolā ir pēdējā zvana diena! Lai ābeļu ziedos un putnu dziesmās šodien izskan Jūsu atmiņas par skolas gadiem! Smelieties sīkstās ievas ziedu spēku eksāmenu laikā! Lai katram dzīvē izdodas sapņus pārvērst realitātē un būt patiesi labiem cilvēkiem, kārtīgiem sava darba darītājiem un spēcīgiem savu ģimeņu balstiem! 

Paldies visiem priekšmetu skolotājiem un īpaši  klašu audzinātājām Tīnai Kļosovai un Unai Liepiņai par nesavtīgo un nepārtraukto līdzdalību 12.a un 12.b klases audzēkņu izaugsmē! Lai Jūs priecē gandarījuma, možuma un labestības dzirksts Jūsu audzēkņu acīs!

12.klašu skolēni aicināti ieskatīties e-klases pastā, kur apsveikumu sagatavojuši 11.klašu skolēni!

Veiksmi eksāmenos. Lai izdodas sasniegt visus izvrzītos mērķus!

 

Rīgas galvaspilsētas vidusskolās varēs iestāties, kārtojot apvienoto iestājpārbaudījumu

 

Lai iestātos un nākamajā gadā uzsāktu mācības Rīgas valsts ģimnāziju 7. vai 10. klasē, kā arī galvaspilsētas skolu 10. klasēs, skolēniem būs jākārto apvienotais iestājpārbaudījums. Informācija par pieteikšanos iestājpārbaudījumiem, kā arī par to norises laiku un vietu būs pieejama Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD IKSD) tīmekļa vietnē www.izglitiba.riga.lv, kā arī skolu mājaslapās.

Pašvaldības mērķis, organizējot apvienoto iestājpārbaudījumu, ir nodrošināt izglītojamo intereses, lai skolēna iegūtais iestājpārbaudījuma rezultāts būtu derīgs vairākās izglītības iestādēs. Apvienoti organizēto iestājpārbaudījumu rezultāts ir pamats pretendenta dalībai konkursā uzņemšanai izvēlētajā ģimnāzijā vai vidusskolā.

Lai iestātos Rīgas valsts ģimnāziju 10. klasēs vienotais iestājpārbaudījums matemātikā notiks 15.maijā, bet, lai iestātos 7. klasē, iestājpārbaudījums būs 22. maijā. Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā papildus būs jākārto iestājpārbaudījums angļu vai vācu valodā, savukārt Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā - kombinētais pārbaudījums valodā un vēsturē tikai tiem skolēniem, kuri pretendēs uz iestāšanos humanitārajā klasē. Reģistrēties Rīgas valsts ģimnāziju iestājpārbaudījumiem varēs elektroniski divas nedēļas pirms iestājpārbaudījuma norises RD IKSD tīmekļa vietnē www.izglitiba.riga.lv “Reģistrēšanās apvienotajam iestājpārbaudījumam”, kā arī šo ģimnāziju mājas lapās. Lai ievērotu valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības piesardzības pasākumus, iestājpārbaudījuma norises vietas būs ne tikai šo ģimnāziju, bet arī citu skolas telpas.

Šogad jau otro gadu vienots kombinēts iestājpārbaudījums matemātikā un svešvalodā tiks organizēts arī Rīgas pašvaldības vidusskolās, kuras iestājpārbaudījuma rezultātu ir noteikušas kā kritēriju skolēnu uzņemšanai 10.klasē. Kombinētais iestājpārbaudījums matemātikā un svešvalodā (vācu vai angļu) uz 10. klasi notiks 10. jūnijā. Reģistrēties kombinētajam iestājpārbaudījuma varēs elektroniski divas nedēļas pirms iestājpārbaudījuma norises RD IKSD tīmekļa vietnē www.izglitiba.riga.lv “Reģistrēšanās kombinētajam iestājpārbaudījumam”, kā arī skolu mājas lapās. Reģistrējoties iestājpārbaudījumam, no saraksta varēs izvēlēties sev izdevīgāko vietu (izglītības iestādi), kurā veikt šo rakstisko iestājpārbaudījumu.

Iestājpārbaudījumu laikā tiks ievēroti valstī noteiktie epidemioloģiskās drošības pasākumi. Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, iestājpārbaudījumu norises laiks iespējams var tikt mainīts. Tādā gadījumā par to būs pieejama informācija RD IKSD tīmekļa vietnē, sociālo tīklu kontos, kā arī skolu mājas lapās. 

Jautājumu gadījumā iespēja sazināties arī pa e-pastu: iestajparbaudijums@riga.lv.

Papildinformācija būs pieejama skolas mājas lapā.

https://www.youtube.com/watch?v=qZ3suQFy6HQ

 

Ziemas izskaņā skolā notika "Ziemas izaicinājums", kad skolēniem kopā ar savām ģimenēm bija jāveido sniega figūras - sniegavīrus, cietokšņus u.tml. Paldies visiem dalībniekiem par iesūtītajām fotogrāfijām. Paldies sporta skolotājiem par izaicinājuma organizēšanu! Apsveicam izaicinājuma uzvarētājus!

1) Garākā sniega figūra. Autors Henrijs 1.b

2) Platākā sniega figūra. Autore Elizabete 3.c klase

3) Sniega figūru kopiena. Autors Roberts 2.c

4) Oriģinālākā sniega figūra. Autore Frančeska 8.b klase


5) Sportiskākā sniega figūra. Autors Edgars 8.b klase

 

6) Krāšņākā figūra. Autore Dārta 2b 

 

Trešdien, 20. janvārī, Rīgas domes deputāti atbalstīja grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Rīgas izglītības iestādēs, kas paredz vairākas izmaiņas bērnu pieteikšanai un uzņemšanai skolā - pieteikt un reģistrēt bērnu skolā varēs portālā Latvija.lv, tāpat vecāku uzmanību vērš uz skolu nosaukumu maiņu, paziņojumā presei informēja domes pārstāvji.

Saistošajos noteikumos iekļauta izmaiņa, kas paredz paplašinātas vecāku tiesības pieteikt bērnus skolā, izmantojot tiešsaistes formas, kas pieejamas Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā Latvija.lv.

Tādējādi bērnu vecākiem tiek nodrošināta iespēja iesniegt elektroniski, arī bez droša elektroniskā paraksta, parakstītu iesniegumu par bērna reģistrēšanu 1.klasei, kā arī iesniegumu par bērna uzņemšanu 1.klasē. Līdz ar to tiek paplašināta pakalpojuma pieejamība un arīdzan mazināts Covid-19 infekcijas izplatīšanās risks. Vienlaikus iepriekš minētais pakalpojums izglītības iestādēm sniedz efektīvāku resursu izmantošanu savu funkciju nodrošināšanai.

Izmaiņas notikušas arī saistībā ar vairāku skolu nosaukumu maiņu, proti, ir precizēti to nosaukumi iestāžu mikrorajonu attēlojumā, kas pieejams Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta tīmekļa vietnē www.iksd.riga.lv sadaļā “Iestāžu katalogs”.

 

Katra gada novembrī tiek rīkots Starptautiskais informātikas un loģiskās domāšanas izaicinājums Bebr[a]s, kurā piedalās 5. – 12. klašu skolēni no 56 valstīm. Tajā skolēni, izmantojot loģisko un algoritmisko domāšanu, risina aizraujošus uzdevumus.

Vairāk par konkursu var uzzināt šeit: https://www.visma.lv/bebrs/bebras-stasts/

 

Rīgas Hanzas vidusskola konkursā Bebr[a]s piedalās ne pirmo reizi, gūstot labus rezultātus. Arī šogad, neskatoties uz ārkārtējo situāciju valstī,  5.-7. klašu un 11. – 12. klašu skolēni piedalījās minētajā konkursā.

Un te rezultāti: visaugstāko punktu skaitu

5.-6. klašu grupā ieguva 6.a klases skolnieks Arturs Miķelis Šēfers

7.-8. klašu grupā - 8.b klases skolniece Evelīna Mickēviča,

11.-12. klašu grupā - 12.a klases skolniece Agnese Bule.

Evelīna , Agnese un Arturs Miķelis ar saviem augstajiem vērtējumiem ir uzaicinātas dalībai konkursa 2.kārtā, kura notiks janvārī. 

Turam īkšķus par mūsu skolēnu labiem rezultātiem 2.kārtā!

Paldies visiem, kas piedalījās un iesaistījās, īpašs paldies datorikas un informātikas skolotājām Zandai un Agatei, un arī Daigai!

4.decembrī no plkst. 10.00 līdz 11.40 11.un 12.klašu skolēniem notiks Rīgas Hanzas vidusskolas absolventu diena “Karjeras izvēle- balsts nākotnei”. Pasākums norisināsies Zoom platformā.

Šī ir lieliska iespēja dzirdēt šīs skolas absolventu dzīves stāstus un ieteikumus par nākotnes karjeras izvēli.  Pasākuma laikā ikvienam tiks dota iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus tādām populārām un atpazīstamām Latvijas personībām kā Vilnim ĶirsimIvo Leitānam un Evijai Gulbei. Skolēni var sagatavot interesējošos jautājumus jau iepriekš, lai diena noritētu produktīvi un aizraujoši!  Pasākuma dienā tiks izsūtīts Zoom tikšanās links, kuram pievienoties būs iespējams no plkst. 9.50. 

 Pasākuma plāns:

9:50-10:00 – pieslēgšanās

10:00 -10:20 Vilnis Ķirsis - Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks, VIENOTĪBAS Rīgas nodaļas vadītājs, VIENOTĪBAS valdes pārstāvis un priekšsēdētāja vietnieks partijas attīstības jautājumos.

10:25 – 10:55 Evija Gulbe - Rakstniece, dzejniece, vairāku bērnu dzejoļu un bērnu stāstu grāmatu autore.

11:00-11:20 Ivo Leitāns - LTV "De facto" žurnālists

11:25 – 11:40 Diskusija


 

Lapas