Kontakti

Administrācija

Direktora vietniece mācību darbā: (1.-6.klases)
Maija Bērenfelde, tel. +371 67374819

Direktora vietniece mācību darbā: (7.-12.klases)
Elita Līce, tel. +371 67474305

Direktora vietnieks ārpussklases darbā (1.-6.klases)
Dinija Gātere, dgatere@edu.riga.lv

Direktora vietnieks ārpussklases darbā (7.-12.klases)
Aleksandrs Lange, alange@edu.riga.lv, tel. +371 67474508

Direktora vietniece izglītības jomā
Ilze Sētiņa, isetina@edu.riga.lv

Direktora vietnieks izglītības jomā
Renārs Rapa, rrapa@edu.riga.lv

Direktora vietniece izglītības jomā
Maira Bluša, mblusa@edu.riga.lv

Skolas dežurants
tel. +371 67704911

Medmāsa
Inta Apšeniece, tel. +371 67474511

Lietvede
Maija Grantiņa, tel. +371 67474304

Dalīties

Stundas un starpbrīži

Stunda Laiks

1.

8:00 – 8:40

Starpbrīdis
8:40 – 8:50

2.

8:50 – 9:30

Starpbrīdis
9:30 – 9:40

3.

9:40 – 10:20

Starpbrīdis
10:20 – 10:30

4.

10:30 – 11:10

Starpbrīdis
11:10 – 11:30

5.

11:30 – 12:10

Starpbrīdis
12:10 – 12:30

6.

12:30 – 13:10

Starpbrīdis
13:10 – 13:30

7.

13:30 – 14:10

Starpbrīdis
14:10 – 14:20

8.

14:20 – 15:00