Uzņemšana 10.klasē

Uzņemšana 10.klasē 2021./2022.m.g.

 • Reģistrēties apvienotajam kombinētajam iestājpārbaudījumam (matemātikā un angļu valodā) elektroniski no šā gada 27. maija plkst. 9.00 līdz 4. jūnijam plkst. 9.00.
 • Reģistrēšanās saite pieejama RD IKSD tīmekļa vietnē www.izglitiba.riga.lv  “Reģistrēšanās apvienotajam kombinētajam  iestājpārbaudījumam”.
 • Iestājpārbaudījuma kārtošana skolā, kura tika norādīta pieteikumā, 10.jūnijā plkst.10.00.
 • Dokumentu pieņemšana no š.g. 14.jūnija plkst.11.00-13.00 līdz 16.jūnijam plkst.11.00-13.00 mācību pārzines kabinetā.
 • Iesniedzamie dokumenti:
 • vecāku iesniegums,
 • apliecības par pamatizglītību kopija, uzrādot oriģinālu,
 • sekmju izraksta kopija, uzrādot oriģinālu,
 • skolēna iestājpārbaudījuma koda lapiņas kopija, uzrādot oriģinālu,
 • skolēna medicīnas karte (tā, kas glabājas skolā pie medicīnas māsas).
 • Iesniedzot dokumentus, ievērot epidemioloģiskās drošības noteikumus (obligāti maska, 2 m distance, roku dezinfekcija).
 • Uzņemto skolēnu saraksts (koda numuri) tiks publicēts skolas mājas lapā 16.jūnijā.
 • Uzņemšanas kārtību un mācību programmas skatīt skolas mājas lapā sadaļā Skolas dokumenti.

 

 

 

 

Informācija par uzņemšanu Rīgas Hanzas vidusskolas 10. klasē 

Kas mainīsies mācību saturā skolēniem, kas uzsāks mācības 10.klasē

Vidusskolas mērķis ir palīdzēt tev apzināties savas intereses un spējas, sagatavoties izglītības turpināšanai augstskolā vai profesionālajai darbībai, veikt pirmās svarīgās izvēles.

No 2020. gada 1. septembra mainījies veids, kā mācības ir organizētas. Tu varēsi nozīmīgi vairāk mācīties to, kas atbilst taviem nākotnes mērķiem. Aptuveni 30 % mācību laika, visvairāk 12. klasē, varēsi veltīt tiem mācību priekšmetiem, kuri tevi īpaši interesē, – mācīties tos padziļināti vai apgūt brīvas izvēles specializētos kursos. Vienlaikus vispusīgi zināšanu un prasmju pamati katrā mācību jomā dos tev plašu redzesloku un neierobežos izvēles iespējas nākotnē.

Lai iegūtu vispārējo vidējo izglītību, tu:

             • mācību stundās pavadīsi tikpat daudz laika kā līdz šim (~36 stundas nedēļā);

             • apgūsi visas mācību jomas, taču atšķirīgā dziļumā atkarībā no tavām interesēm;

             • izvēlēsies un apgūsi 3 padziļinātos kursus;

             • veiksi un aizstāvēsi projekta darbu, kas var būt pētniecības vai jaunrades, vai sabiedriskais darbs saistībā ar vienu vai vairākiem padziļinātajiem kursiem;

             • kārtosi valsts pārbaudes darbus:

             • latviešu valodā (vismaz optimālajā līmenī);

             • svešvalodā – angļu, vācu vai franču (vismaz optimālajā līmenī);

            • matemātikā (vismaz optimālajā līmenī);

            • divos no padziļinātajiem kursiem* (augstākajā līmenī).

 

Rīgas Hanzas vidusskolā piedāvajam apgūt vispārējās vidējās izglītības programmas, kuras ietver:

 1. Virzienu “Humanitārās zinātnes un kultūra”, kas nodrošina padziļinātu svešvalodas, vēstures un sociālās zinātnes, kultūras un mākslas apguvi.
 2. Virzienu “Matemātika un dabaszinības”, kas nodrošina padziļinātu matemātikas, fizikas, ķīmijas vai bioloģijas apguvi.
 3. Virzienu "Vispārizglītojošais", kas nodrošina iespēju optimālā līmenī apgūt dabaszinātņu jomas, padziļināti apgūstot angļu valodu, sociālās zinātnes, bioloģiju vai matemātiku. 

Varēsi izvēlēties kādu no specializētajiem kursiem – “Teātris un drāma”, “Uzņēmējdarbības pamati”, “Sports un veselība”, “Kompleksie skaitļi”, “Digitālais dizains”, “Franču valoda”.

 

 

Mācību programmas meklē šeit:  http://rhv.edu.lv/par-skolu/macibu-programmas