Uzņemšana 11.-12.klasē

Lai iestātos vidusskolas 11.un 12.klasē nepieciešams:

1) Vecākam vai likumiskajam pārstāvim pretendents jāpiesaka elektroniski, sūtot e-pasta vēstulē liecību (ieskenētu, pdf vaj jpg formātā) un aizpildītu iesnieguma veidlapu (sk.pievienoto failu) uz hvs@riga.lv 

2) Pēc e-pasta saņemšanas, ar Jums sazināsies mācību pārzine.

Ar mācību programmām var iepazīties sadaļā vecākiem/ mācību programmas.

Skolas adrese: Grostonas iela 5, Rīga,  LV – 1013

Tālrunis:

67474304 (kanceleja), 

67474305 (mācību pārzine 7.-12.klasēs Elita Līce)

E-pasts: hvs@riga.lv

Dalīties

Stundas un starpbrīži

Stunda Laiks

1.

8:00 – 8:40

Starpbrīdis
8:40 – 8:50

2.

8:50 – 9:30

Starpbrīdis
9:30 – 9:40

3.

9:40 – 10:20

Starpbrīdis
10:20 – 10:30

4.

10:30 – 11:10

Starpbrīdis
11:10 – 11:30

5.

11:30 – 12:10

Starpbrīdis
12:10 – 12:30

6.

12:30 – 13:10

Starpbrīdis
13:10 – 13:30

7.

13:30 – 14:10

Starpbrīdis
14:10 – 14:20

8.

14:20 – 15:00