Par skolu

Rīgas Hanzas vidusskolas vēsture sākās 1992.gada 8.maijā, kad tika atļauts pārprofilēt bērnudārzu Grostonas ielā par skolu. Ar Latvijas Republikas Rīgas Vidzemes priekšpilsētas Tautas deputātu padomes lēmumu Skolu valde nolemj direktora pienākumus uzticēt Valdim Lapiņam un atvērt skolu 1993.gada 1.septembrī. Šajā gadā skolas celtniecība vēl turpinās, bet skolā tiek uzņemti 108 pirmklasnieki un mācības sākas pagaidu telpās Rīgas 66.bērnudārzā.

1994.gada 24.maijā skolai tiek piešķirts Rīgas Hanzas vidusskolas nosaukums. Rīgas Hanzas vidusskola bija pirmā skola Rīgā, kur nosaukumā nebija skolas numura. Tā bija skolas direktora Valda Lapiņa ideja. 1994. gadā skolas direktors Lapiņš piedalījās izglītības darbinieku braucienā uz Dāniju. Viņš ievēroja un atzinīgi novērtēja to, ka katrai Dānijas skolai ir savs nosaukums, nevis numurs. Tāpēc pēc atgriešanās saviem kolēģiem izteica ideju, ka jaunajai skolai varētu dot Hanzas nosaukumu. Hanzas savienība bija tirgotāju savienība, kurai bija vajadzīgi gudri cilvēki, kas prata matemātiku, cienīja kultūru un tradīcijas, un, protams, zināja svešvalodas. Tāpēc mūsu skolā padziļināti tiek apgūtas komerczinības, svešvalodas, matemātika, tiek piešķirta liela nozīme kultūrai un tradīciju noturībai.

Skolas celtniecība vēl joprojām turpinājās, bet 1994.gada 1.septembrī tika atvērts pirmais mācību korpuss – tagadējais sākumskolas korpuss, kur mācības uzsāka 1.-10.klašu skolēni (četras 1.klases, pa divām –trim 2.-8.klasēm, viena 9.klase un trīs 10.klases).

1994.gada novembrī, decembrī tika nodoti ekspluatācijā vēl divi mācību korpusi, un visi skolēni (800) mācības turpina trijos korpusos. Tā kā celtniecība vēl turpinājās centrālajā korpusā, skolotāji pie skolēniem uz klasēm devās pa āru.

1995.gadā skolas celtniecība tika pabeigta, un 1995.gada 1.septembrī notiek tās oficiāla atklāšana, kurā piedalās toreizējais Valsts Prezidents G. Ulmanis. Skolu iesvēta mācītājs J.Vanags.

Skolai ir 4 korpusi, kas savienoti ar galerijām, – sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas, centrālais korpuss, kurā atrodas administrācijas telpas, medicīniskais bloks, sporta zāle (kura tagad ir pārveidota par bibliotēku), datorklase, baseins. Katram korpusam bija sava ieeja un katrai klasei sava ģērbtuve. No 2012.gada 1.septembra skolai ir viena kopēja skolēnu ieeja un ģērbtuve centrālā vestibila pagraba stāvā.

2000.gadā skolai tiek piebūvēta Sporta halle, kurā atrodas sporta zāle, aerobikas zāle, trenažieru zāle, treneru un skolotāju darbistabas, četras mācību klases.

Dalīties

Stundas un starpbrīži

Stunda Laiks

1.

8:00 – 8:40

Starpbrīdis
8:40 – 8:50

2.

8:50 – 9:30

Starpbrīdis
9:30 – 9:40

3.

9:40 – 10:20

Starpbrīdis
10:20 – 10:30

4.

10:30 – 11:10

Starpbrīdis
11:10 – 11:30

5.

11:30 – 12:10

Starpbrīdis
12:10 – 12:30

6.

12:30 – 13:10

Starpbrīdis
13:10 – 13:30

7.

13:30 – 14:10

Starpbrīdis
14:10 – 14:20

8.

14:20 – 15:00