Administrācija

Skolas direktors:  Valdis Lapiņš

Direktora vietniece izglītības jautājumos (1.-6.klases): Maija Bērenfelde, tel. 67374819

Direktora vietniece izglītības jautājumos (7.-12.klases): Elita Līce, tel. 67474305

Direktora vietniece ārpussklases darbā: Agnese Eriņa

Direktora vietniece: Ilze Sētiņa

Direktora vietniece: Maira Bluša

Direktora vietniece saimniecības darbā: Līga Kalašņikova

Lietvede: Maija Grantiņa, tel. 67474304