Administrācija

Valdis Lapiņš

Skolas direktors

Tālr.: +371 67474304

Maija Bērenfelde

Direktora vietniece izglītības jautājumos (1.-6.klases)

Tālr.: +371 67374819

Elita Līce

Direktora vietniece izglītības jautājumos (7.-12.klases)

Tālr.: +371 67474305

Dinija Gātere

Direktora vietniece ārpussklases darbā (1.-6.klases)

Ilze Sētiņa

Direktora vietniece izglītības jomā

Tālr.: +371 67474510

Aleksandrs Lange

Direktora vietnieks ārpussklases darbā (7.-12.klases)

Tālr. +371 67474508, e-pasts aleksl@inbox.lv

Maira Bluša

Direktora vietniece izglītības jomā

Tālr.: +371 67474512

Renārs Rapa

Direktora vietnieks izglītības jomā

Aija Irbīte

Direktora vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā

Tālr.: +371 67474509

Maija Grantiņa

Lietvedības pārzine

Tālr.: +371 67474304

Dalīties