Atbalsta dienests

Maira Bluša

Psihologs
Tālr. +371 67474512

Laila Šķudīte

Sociālais pedagogs

Māra Sadovska

Speciālais pedagogs

Laine Aigare

Logopēds

Pie kā griezties?

SPECIĀLISTI

PALĪDZĪBAS JOMA

KĀ SAZINĀTIES

Sociālais pedagogs

 

 • Mācību un uzvedības grūtību diagnostika
 • Atbalsts krīzes situācijās
 • Emocionālais atbalsts individuālās konsultācijās
 • Karjeras konsultācijas

Atbalsta saņemšanai pieteikties konsultācijai

E-klasē vai telefoniski!

Gadījumos, kad nav skaidrības, pie kura speciālista pieteikties, vai nepieciešama vairāku speciālistu iesaiste, sazināties ar atbalsta dienesta vadītāju.

Izglītības psihologs

 

 • Atbalsts krīzes situācijās, konfliktu gadījumos
 • Emocionālais atbalsts individuālās konsultācijās
 • Preventīvās nodarbības grupām un klasēm

Logopēds

 • Valodas traucējumu diagnostika un korekcija.

Speciālais pedagogs

 • Individuālais atbalsts skolēniem mācību grūtībās

Medmāsa

 • Pirmā palīdzība
 • Ārstnieciskā un profilaktiskā palīdzība

Akūtu traumu gadījumā nekavējoties vērsties pie medmāsas!

Kur atrast speciālistu?

Amats

Vārds Uzvārds

Kabinets

Atbalsta dienesta vadītāja/ psihologs

Maira Bluša

123.

Speciālāis pedagogs

Māra Sadovska

212.

Logopēds

Laine Aigare

229.

Sociālais pedagogs

Laila Šķudīte

406.

Sociālais pedagogs

 

209.

Medmāsa

Inta Apšiniece

114.