Skolotāji

Skolā strādā

Skolotājs

Priekšmets

Klašu grupa

Audzināmā klase

Telpa

Aigare Laine Logopēds 1.-6.klase   221
Aiše Marta Franču val., teātra māksla 6.-12.klase   124/332
Aizupiete Gunita Sports 7.-12.klase 8.d Sp.h.
Almanis-Palmbahs Jānis Mūzika 1.-6.kl.    
Andže - Jansone Liene Latviešu valoda 1.-6.klase   429
Apsīte Baiba Matemātika 1.-6.klase 3.c 226
Balanda Sanita Matemātika 7.-12.klase 12.a 328/327
Bauerniece Dace Sākumskola 1.-6.klase 1.c 206
Behmane Zane Vācu valoda 7.-12.klase 7.B 23H/ 27H
Bērenfelde Maija Matemātika 1.-6.klase   223
Bērziņa Agate Sākumskola 1.-6.klase D 424
Biteniece Maija Dizains un tehnoloģijas, digitālais dizains 5.-12.klase 7.C 401/411
Bluša Maira Psihologs      
Bočkāne-Lendzova Elena Angļu valoda 7.-12.klase 10.B 310/ 332
Bodniece Ilze Matemātika 1.-6.klase 1.a 226
Bondareva Linda Estere Ģeogrāfija 7.-12.klase 7.A 303/301
Cipule Agate Sākumskola 1.-6.klase   429
Cirvele Maija Mājturība, dizains un tehnoloģijas 7.-9.klase D  
Dāboliņa Ineta Sākumskola 1.-6.klase 2.b 221
Daukšte Una Kulturoloģija, vizuālā māksla 7.-12.klase 11.a 311/ 312
Dmuhovska - Grava Edīte Dejas 1.-12.klase    
Erģe Marta Matemātika 7.-12.klase   325/ 327
Eriņa Agnese Sākumskola 1.-6.klase 3.b 221
Galvāne Zanda Informātika, datorika 7.-12.klase   126/ 401
Gātere Dinija Sports, peldēšana 1.-6.klase   peldb.
Gluščuks Andrejs Ievads sp.pedagoģijā 12.klase    
Grīnberga Diana Sākumskola 1.-6.klase 2.c 226
Grandberga Linda Sports 1.-6.klase   Sp.h.
Grosa Kristīne Krievu val. 6.-12.klase D  
Gruntmane Gita Sākumskola 1.-6.klase 3.a 201
Gulbis Toms Vēsture 7.-12.klase 11.b 304/27H
Jakovļeva Jeļena Angļu val. 1.-6.klase   201
Jansone Elīna Bibliotekāre   8.a Bibl.
Jansone Linda Pag.d.grupas pedagogs 1.-6.klase   227
Kļosova Tīna Angļu valoda 7.-12.klase 8.c 339/ 332
Korns Dzintars Vilnis Fizika, inženierzinības 7.-9.klase   323/321
Koškina-Dika Līga Matemātika 7.-12.klase   305/ 301
Kunce Irina Koncertmeistars      
Kuprijenko Nikolajs Krievu valoda 7.-12.klase   20H/27H
Lange Aleksandrs Vēsture, soc.zinības 7.-12.klase 9.c 329/108
Lapiņš Valdis Vēsture 6.-12.klase   102
Lazuhina Vanda Sākumskola 1.-6.klase 2.a 206
Ledaka Patrīcija Mājturība, dizains un tehnoloģijas 7.-9.klase   409/ 401
Liepiņa Inta Fizika 10.-12.klase   323/321
Liepiņa Una Sports 7.-12.klase 10.A Sp.h.
Līce Elita Latviešu valoda 7.-12.klase   101
Rapa Renārs Angļu valoda 1.-6.klase   424
Rostoka Ieva Dabaszinības, sociālās zinības 1.-6.klase 1.b 206
Sadovska Māra Spec.pedagogs     115
Samīte Sintija Sākumskola 1.-6.klase   203
Sētiņa Ilze Ekonomika 7.-12.klase 9.b 337/110
Seyidzade Milana Angļu val. 7.-9.klase D  
Sirmais Mārtiņš Oskars Sports, peldēšana 1.-6.klase   peldb.
Sproģe Ravita Sākumskola 1.-6.klase D  
Stankēviča Asja Krievu val. 7.-12.klase 8.b 301/ 111
Stūrmane Linda Latviešu valoda 1.-6.klase    
Šenberga Inese Mūzika 7.-12.klase   438/ 401
Šeņavska Olita Angļu valoda 1.-6.klase   424
Šķestere Marija Marika Ķīmija 7.-12.klase   331
Šķudīte Laila Soc.ped.      
Šlesers Edijs Interešu izglīt.skolot., sports      
Šminiņa Liene Bioloģija 7.-12.klase 12.b 324/326
Štikāne Inta Matemātika 7.-9.klase D  
Trijēce Līva Latviešu val. 7.-9.klase 9.a 338/312
Tropiņa Viktorija   6.-12.klase D  
Tumšā Kitija Justīne Latviešu valoda 7.-12.klase   308/ 312
Vanaga Guna Sākumskola 1.-6.klase    
Varsegova Elīna Mūzika 1.-6.klase D  
Veržune Sandra Latviešu val. 7.-12.klase 7.D 322/
Vestfāle Arta pag.d.gr. 1.-6.klase    
Vilipsone Antra Mājturība, vizuālā m. 1.-6.klase    
Vītola Velga Pag.d.gr. 1.-6.klase    
Žogota Daiga Soc.pedagogs