Skolotāji

Skolotājs

Priekšmets

Klašu grupa

Audzināmā klase

Telpa

Aigare Laine

Logopēds, latviešu val.

1.-6.klase

 

229/ 221

Aiše Marta

Franču val., teātra māksla, teātris un drāma

6.-12.klase

 

124/ 332

Aizupiete Gunita

Sports un veselība

7.-12.klase

 10.c

Sp.h.

Almanis-Palmbahs Jānis

Interešu izglītība, vsk. koris

10.-12.kl.

 

 

Andže – Jansone Liene

Latviešu valoda

1.-6.klase

4.a

426/ 429

Apsīte Baiba

Matemātika

1.-6.klase

2.c

225/ 226

Balanda Sanita

Matemātika

7.-12.klase

10.a

328/ 327

Barvika Antra

Matemātika

9.-12.klase

 

337

Bauerniece Dace

Sākumskola

1.-6.klase

3.c

205/ 206

Behmane Zane

Vācu valoda

7.-12.klase

9.b

23H/ 27H

Bērziņa Agate

Sākumskola

1.-6.klase

4.b

424

Biteniece Maija

Dizains un tehnoloģijas

5.-12.klase

9.c

411/ 401

Bočkāne-Lendzova Elena

Angļu valoda

7.-12.klase

12.b

310/ 332

Bodniece Ilze

Matemātika

1.-6.klase

3.a

231/ 226

Brakmane Lelde

Matemātika

8.klase

 

325/ 327

Cipule Agate

Sākumskola

1.-6.klase

4.c

436/ 429

Dāboliņa Ineta

Sākumskola

1.-6.klase

1.b

222/ 221

Daukšte Una

Kultūras pamati, kultūra un māksla I, vizuālā māksla

7.-12.klase

7.c

311/ 27H

Einmane Eva

Matemātika

7.klase

 

322

Feldmane Luīze

Ģeogrāfija

7.-12.klases

 

303/301

Galvāne Zanda

Datorika

7.-12.klase

 

126/ 401

Gātere Dinija

Sports un veselība, peldēšana

1.-6.klase

 

 

Grīnberga Diana

Sākumskola

1.-6.klase

1.c

224/ 226

Grandberga Linda

Sports un veselība, peldēšana

1.-6.klase

 

Sp.h.

Groma Anastasija

Angļu valoda

1.-6.klase

 

 

Gruntmane Gita

Sākumskola

1.-6.klase

2.a

202/ 201

Gulbe Evija

Latviešu val., interešu izglītība (teātris)

1.-6.klase

 

 

Gulbis Toms

Latvijas un pasaules vēsture, vēsture un sociālās zinātnes

7.-12.klase

7.a

304/ 301

Jakovļeva Jeļena

Angļu val.

1.-6.klase

 

201

Jansone Elīna

Bibliotekāre

 

 

Bibl.

Karjusa Beatrise

Angļu valoda

7.-9.klases

 

339

Kalniņš Austris

Koncertmeisatrs

 

 

 

Kalve Zane

Pag.d.grupas pedagogs

1.-2.klase

 

227

Kazaka Viktorija

Krievu valoda, spāņu valoda

4.-9.klase

 

301

Kļosova Tīna

Angļu valoda

7.-12.klase

10.b

310/ 332

Kunce Irina

Koncertmeistars

 

 

 

Kuprijenko Nikolajs

Krievu valoda

7.-12.klase

 

20H/27H

Lange Aleksandrs

Sociālās zinības, vēsture un sociālās zinātnes

7.-12.klase

9.a

329/ 108

Lapiņa Anna Helēna

Latviešu valoda

1.-6.klase

5.a

427/ 429

Lazuhina Vanda

Sākumskola

1.-6.klase

1.a

204/ 206

Ledaka Patrīcija

Dizains un tehnoloģijas, digitālais dizains

7.-12.klase

7.b

409/ 401

Liepiņa Inta

Fizika

10.-12.klase

 

323/ 321

Liepiņa Una

Sports un veselība

7.-12.klase

12.a

Sp.h.

Logina Arta

Sports un veselība

1.-6.klase

 

 

Mamonova Samanta

Pag.d.grupas pedagogs

1.-2.klase

 

 

Novurucka Katrīna

Angļu valoda

1.-6.klase

 

 

Puķe Justs Adrians

Latviešu valoda

9.-10.klase

 

305/ 312

Rapa Renārs

Angļu valoda

1.-6.klase

6.c

432/ 424

Rostoka Ieva

Dabaszinības, sociālās zinības

1.-6.klase

3.b

208/ 206

Samīte Sintija

Sākumskola

1.-6.klase

1.d

203

Sētiņa Ilze

Vēsture un sociālās zinātnes, uzņēmējdarbības pamati

10.-12.klase

11.a

337/ 110

Sirmais Mārtiņš Oskars

Sports un veselība, peldēšana

1.-6.klase

6.b

peldb./ 118

Pelsis Andris

Fizika

8.-9.klase

 

323

Stankēviča Asja

Krievu val.

7.-12.klase

8.a

111/ 301

Strupiša Kristīne

Mūzika, interešu izglīt.sk. 

1.-9.klase 

 

438 

Šeņavska Olita

Angļu valoda

1.-6.klase

5.c

425/ 424

Šķestere Marija Marika

Ķīmija

7.-12.klase

8.b

331

Šlesers Edijs

Interešu izglīt.skolot., sports

 

 

 

Šminiņa Liene

Bioloģija

7.-12.klase

9.d

324/ 326

Trijēce Līva

Latviešu val.

7.-9.klase

11.b

338/ 312

Tumšā Kitija Justīne

Latviešu valoda

7.-12.klase

8.c

308/ 312

Vanaga Guna

Sākumskola

1.-6.klase

5.b

435/ 437

Varsegova Elīna

Mūzika

1.-6.klase

2.b

211

Vestfāle Arta

Pag.d.gr. pedagogs

1.-6.klase

 

227

Vilipsone Antra

Dizains un tehnoloģijas, vizuālā māksla

1.-6.klase

6.a

 

Dalīties

Stundas un starpbrīži

Stunda Laiks

1.

8:00 – 8:40

Starpbrīdis
8:40 – 8:50

2.

8:50 – 9:30

Starpbrīdis
9:30 – 9:40

3.

9:40 – 10:20

Starpbrīdis
10:20 – 10:30

4.

10:30 – 11:10

Starpbrīdis
11:10 – 11:30

5.

11:30 – 12:10

Starpbrīdis
12:10 – 12:30

6.

12:30 – 13:10

Starpbrīdis
13:10 – 13:30

7.

13:30 – 14:10

Starpbrīdis
14:10 – 14:20

8.

14:20 – 15:00