OECD

Rīgas Hanzas vidusskolas skolēni apliecina labu zināšanu līmeni matemātikā un dabaszinātnēs

OECD Starptautiskā skolēnu novērtēšanas programmas 2015 pētījuma rezultātus vērtē Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis:

“Lai arī Latvijas skolēnu zināšanu sniegums OECD dalībvalstu pētījuma ietvaros vērtējams kā labs un mēs atrodamies vienādās pozīcijās ar tādām valstīm kā ASV, Zviedrija, Francija, Austrija un Spānija, tomēr dati liecina par zināmu stagnāciju. Ministrs uzsver, ka tikai ar aktīvu rīcību, kur no vārdiem pārejam pie darbiem, ir iespēja sasniegt rezultātu, lai Latvija OECD tabulās no 490 punktu vērtējuma paceltos virs 500 punktu “stikla griestiem”. Paceļoties virs 500 punktu robežšķirtnes, Latvijas skolēnu zināšanas un vispārējās izglītības sistēma ierindosies pasaules izcilnieku grupā.”

Tā ministrs. Bet kurā vietā šai pētījumā atrodamies mēs? OECD PISA 2015 galvenā satura joma bija dabaszinātnes. Un tieši šai jomā Rīgas Hanzas vidusskola 2015.gada pētījumā (tāpat kā iepriekšējos) uzrādīja lieliskus rezultātus; arī šajā reizē esam pārsnieguši 500 punktu robežu, un, kā redzams tabulā, labākie sasniegumi mums ir matemātikā un dabaszinībās (540 punktu). Salīdzinot ar Singapūru, kas ieņem 1.vietu, mēs atpaliekam tikai nedaudz.

Skolēnu vidējie sasniegumi 2015.gada pētījumā

  
    
 

dabaszinības

matemātika

lasīšana

Singapūra (1.vieta visās jomās)

556

564

535

Igaunija

534 (3.vieta)

520 (9.vieta)

519 (6.vieta)

Rīgas Hanzas vidusskola (19.vietā no 331 Latvijas skolas, kuras
piedalījās pētījumā)

540

540

518

OECD valstu vidējais

493

490

493

Latvijas skolu vidējais

490

482

488

Apvienoto Nāciju organizācijas 2015.gadā pieņemtajos Ilgtspējīgas attīstības mērķos ir paredzēts, ka valstis visiem saviem iedzīvotājiem nodrošina iekļaujošu un vienlīdzīgi kvalitatīvu izglītību un sekmē mūžizglītību. Tātad OECD PISA programma ir piemērots un nozīmīgs dažādu valstu sniegtās izglītības regulāras novērtēšanas instruments, kurš sekmīgi darbojas jau kopš 1998.gada, 2015.gada novērtēšanas ciklā iesaistot 72 pasaules valstis.

PISA 2015 piedalījās apmēram 540 000 skolēni. No mūsu skolas šai pētījumā, izmantojot nejaušo izlasi, piedalījās 40 piecpadsmitgadīgi skolēni. Pētījums notika 2014.gada aprīlī. Šobrīd šie skolēni mācās 12. klasē, daži 11.klasē.

Jau sākts nākamais OECD PISA cikls (PISA 2018), kura galvenā joma ir lasīšana. Gatavību piedalīties PISA 2018 izteikušas vairāk nekā 80 valstis. Pašreiz arī LU pētnieki veic intensīvu darbu, piedaloties OECD PISA 2018 pētījumā, kurā arī visi testu uzdevumi un aptaujas ir pilnīgi datorizētas.  Arī Rīgas Hanzas vidusskola piedalās šajā pētījumā. 27.martā 32 nejauši izvēlēti mūsu skolas 8. un 9. klašu skolēni piedalījās pētījumā, kuru vadīja LU pētnieki. Gaidīsim rezultātus!

Rīgas Hanzas vidusskolas mācību pārzine Elita Līce

Dalīties

Stundas un starpbrīži

Stunda Laiks

1.

8:00 – 8:40

Starpbrīdis
8:40 – 8:50

2.

8:50 – 9:30

Starpbrīdis
9:30 – 9:40

3.

9:40 – 10:20

Starpbrīdis
10:20 – 10:30

4.

10:30 – 11:10

Starpbrīdis
11:10 – 11:30

5.

11:30 – 12:10

Starpbrīdis
12:10 – 12:30

6.

12:30 – 13:10

Starpbrīdis
13:10 – 13:30

7.

13:30 – 14:10

Starpbrīdis
14:10 – 14:20

8.

14:20 – 15:00