Projekta mērķis –  izstrādāt un īstenot praksē radošu, uz kultūru balstītu darbnīcu nodarbību kopumu un interaktīvu tiešsaistes spēli, lai ar mākslas palīdzību veicinātu starpkultūru kompetenci bērniem vecumā no 7 līdz 14 gadiem.

Cultura Universalis projektā paredzēts izstrādāt 3 intelektuālos rezultātus:

  1. Mācību programma skolēniem starpkultūru kompetences uzlabošanai ar mākslas palīdzību.
  2. Tiks izstrādāta interaktīva spēle Lai pārbaudītu mācību programmas laikā iegūtās zināšanas.
  3. Tiks sagatavota arī digitālā rokasgrāmata bērniem un digitālais palīgs skolotājiem, lai sniegtu skolotājiem norādījumus pirms spēles, palīdzētu viņiem spēles laikā un iekļautu papildu radošas aktivitātes starpkultūru kompetences uzlabošanai. Projektā būs tieši iesaistīti aptuveni 250 skolēni un 100 skolotāji.

Biedrība “Radošās Idejas” projektu īsteno sadarbībā ar Coopérative d’Initiative Jeunes – projekta koordinators (Francija), ISON (Grieķija), DEP Institut (Spānija), University of Humanities and Economics in Lodz (Polija) un privāto skolu “Hellenic English Education” (Grieķija).

Projekts tiek īstenots no 2021. gada 1. jūnija līdz 2023. gada 31. maijam Eiropas Savienības Erasmus+ programmas ietvaros.

 Darbs pie projekta vēl nav beidzies. Tiek izstrādāta interaktīva spēle, kuru varēs skolotāji izmantot skolas ikdienas darbā, iepazīstot gan Latvijas, gan citu valstu kultūras mantojumu.