Karjeras izglītība

"Sāc darīt to, kas nepieciešams. Pēc tam dari to, kas iespējams. Tad, kādā brīdī tu paveiksi neiespējamo."

Izzini sevi! Izzini savas iespējas!
Veido jēgpilnus pamatus savai studiju, darba un privātajai dzīvei.

Interneta resursi karjeras izglītībai un atbalstam:

AKTUALITĀTES – saistoša informācija par izglītību Valsts Izglītības attīstības aģentūra www.viaa.gov.lv – karjeras ziņas, testi, spēles, informatīvie materiāli, karjeras nedēļa.

KARJERAS ATBALSTS

✓ www.niid.lv  – izglītības iespējas Latvijā; Atvērto durvju dienas,  Infografikas karjeras plānošanai, Izglītības iespējas, Izglītības iestādes,  Karjeras izvēles testi, E-konsultācijas,  Digitālais asistents, (izmanto, lai atrastu atbilstošās izglītības iespējas), Iepazīsti profesijas.

✓ https://ki.viaa.gov.lv/ mājas lapā ir pieejama tikko tapusi interaktīva infografika par karjeras palīgiem un pieejamiem resursiem karjeras lēmumu pieņemšanā.

✓ www.profesijupasaule.lv -Profesiju Pasaule – interaktīvs profesiju/amatu iepazīšanas rīks, kas sasaistīts ar NIID.LV;

✓ https://www.euroguidance.eu/ – EUROGUIDANCE – karjeras atbalsta informācija un konsultācijas; Studijas ārvalstīs; Kas jāzina dodoties uz ārzemēm BRAUKT vai NEBRAUKT www.brauktvainebraukt.lv  ; Studentu apmaiņas; Izglītības informācijas portāli; Nodarbinātības informācija; Informācijas portāli karjeras konsultantiem; Informatīvie materiāli klašu audzinātājiem, skolēniem, karjeras speciālistiem; Karjeras ziņu izdevumi; Semināru un konferenču materiāli; Pētījumi, politikas dokumenti;  Euroguidance mobilitāte .

✓ www.mindtools.com –  prasmju un spēju novērtēšanas un uzlabošanas resurss. Satur apmācību materiālus, testus, padomus, video materiālus prasmju un spēju uzlabošanai, kā arī karjeras attīstībai.

✓ http://www.aiknc.lv/ – augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs, kur var iegūt informāciju par studiju programmu akreditācijas datiem un termiņiem.

✓ https://www.facebook.com/TavaiKarjerai – VIAA feisbuka kanāls „Tavai karjerai” ar jaunāko informāciju karjeras atbalsta jomā.

✓ https://www.youtube.com/channel/UCQWZKfu8v5P77wj91QMUGZw – „Start Strong” video kanāls „Veiksmīga karjera, bizness, attiecības”. „Start Strong” ir interaktīva apmācība par karjeru, uzņēmējdarbību un personības attīstību, to vienkāršā un saprotamā veidā pasniedz uzņēmēji, diplomāti, sabiedrisko attiecību, personāla atlases un citu jomu profesionāļi.

Nodarbinātības valsts aģentūra www.nva.gov.lv  KARJERA – Jauniešiem, pieaugušajiem, darba meklētājiem.  ✓ Kas es esmu?/Izpētiet sevi!/Plāno savu karjeru! – Karjeras testi (jāreģistrējas, lai iegūtu testu rezultātus); YouRock – daudzvalodu tīklošanas platforma jauniešiem prasmju, darba iemaņu parādīšanai

✓ Par ko kļūt?/Izpētiet profesijas!/Meklē darbu! – Profesijas. Man piemērotā profesija – Profesiju aprakstu katalogs; Profesiju standarti; Profesiju klasifikators; Darba tirgus īstermiņa, vidēja termiņa prognozes; CV, Motivācijas vēstules, Darba intervijas paraugi

✓ Kur mācīties tālāk?/Izpētiet izglītības iespējas!/Iepazīsti darba tirgu! – Interešu jomas, programmas; Izglītības iespējas ar pamatizglītību, vidējo izglītību, augstāko izglītību ✓ Jauniešu Garantija – ESF projekts izglītības, pirmās darba pieredzes, darba atbalstam

✓ Ceļā uz darbu soli pa solim. Darba meklētāja rokasgrāmata – dažādi uzdevumi 

✓ CV UN VAKANČU PORTĀLS – ērts rīks darba meklēšanai pa reģioniem

✓ Tests zināšanu pārbaudei angļu valodā

www.prakse.lv

✓ Virtualās prakses – tests zināšanu pārbaudei par profesiju, uzņēmumu/iestādi

✓ Studiju TOPs

✓ Izglītība – informācija par uzņēmumiem/iestādēm; izglītības iestādēm, profesijām, karjeras testi, atbalsta programma skolēniem (tests – spēle), saistoši raksti,  informācija par izglītības pasākumiem, darba aizsardzības datorspēle

✓ Vakances – prakses iespējas

LU Karjeras centrs www.karjera.lu.lv

RTU Karjeras centrs https://www.rtu.lv/lv/studentuserviss/karjeras-centrs-ssc

RSU Karjeras centrs www.rsu.lv

RISEBA karjera un darbs www.riseba.lv  – Karjera un darbs – Darba un prakses iespējas – Palīgs uzsākot karjeras veidošanu. ✓ Personības un karjeras attīstības kurss START STRONG: kā uzsākt un attīstīt savu karjeru” – 11 videolekcijas latviešu un krievu valodās .

➢ www.europass.lv  – Eiropas standarti CV izveidei.

➢ Nodibinājums „Baltijas Reģionālais fonds” http://www.brfonds.lv

➢ Ideja darbam ar kārtīm http://www.brfonds.lv/stastu-stastiem

➢ www.arodagentura.lv   – resursi

➢ www.jaunatne.gov.lv  – jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

➢ www.jaunatneslietas.lv  – informācijas un iespēju portāls jauniešiem

➢ https://www.brivpratigie.lv/ – brīvprātīgā darba iespējas dažādās nozarēs visā Latvijā.

tuesi.lv / TU – jo tev ir, ko teikt.  ESI – tagad un šeit. Tam, kas tu esi un ko tu dari, ir nozīme – tas veido tavu dzīvi. LATVIJA – jo mēs dzīvojam šeit un mūsu dzīves veido Latviju. Kādi būsim mēs paši, tāda būs arī mūsu valsts. Būsim radoši? Arī Latvija būs radoša. Būsim interesanti? Arī Latvija būs interesanta. Būsim drosmīgi? Arī Latvija tad kļūs drosmīgāka.

ljp.lv – Latvijas jaunatnes padome

➢ www.panakumuuniversitate.lv  – profesionālās pilnveides izglītības programma

jauniešiem

➢ www.innovation.lv  – Latvijas Inovāciju portāls

➢ www.liaa.gov.lv  – Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.

➢ www.yfu.lv  www.afs.lv  – skolēnu apmaiņas programmas.

➢  www.dreamfoundation.eu  – iespēja pārbaudīt, vai esi gatavs ārzemju pieredzei.

➢ www.fonds.rtu.lv  www.fonds.lv  www.vitolufonds.lv  – mecenātu stipendijas studijām Latvijā.

Stundas un starpbrīži

Stunda Laiks

1.

8:00 – 8:40

Starpbrīdis
8:40 – 8:50

2.

8:50 – 9:30

Starpbrīdis
9:30 – 9:40

3.

9:40 – 10:20

Starpbrīdis
10:20 – 10:30

4.

10:30 – 11:10

Starpbrīdis
11:10 – 11:30

5.

11:30 – 12:10

Starpbrīdis
12:10 – 12:30

6.

12:30 – 13:10

Starpbrīdis
13:10 – 13:30

7.

13:30 – 14:10

Starpbrīdis
14:10 – 14:20

8.

14:20 – 15:00

Dalīties