Vēlēšanas

 

Ar vēlēsanu

................................................................................................................................

Rīgas Hanzas vidusskolas skolēnu pašpārvalde tiek ievēlēta vēlēšanās.  2021.gada 6.oktobrī vēlēšanas notiks elektroniski. Vairāk informācija nosūtīta skolēniem e-klasē.