Projekti

Projekts "Kontakts" 2022

2022.gadā Rīgas Hanzas vidusskolas skolēnu pašpārvalde piedalījās Iniciatīvā izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” un īstenoja projekta ideju, lai

1) uzlabotu esošās pašpārvaldes darba zemo efektivitāti (zema dalībnieku motivācija, netiek pilnvērtīgi apmeklētas sēdes, līdz ar to nekvalitatīvi pasākumi un iesaiste skolas procesos, skolēnu ikdienā);

2) piesaistītu pašpārvaldei jauni dalībniekus, jo līdz šim maz skolēnu ir ieinteresēti darboties pašpārvaldē, kā arī, esošais sastāvs ir lielākoties vidusskolas skolēni – jāpalielina vecumu  dažādību (iesaistīt vairāk skolēnus no 7.-9.klases grupas);

3) veicinātu jauniešu informētību un iesaisti pašpārvaldes procesā – ierosinot idejas, piedaloties  vēlēšanās, apmeklējot sanāksmēs un sekojot līdzi pašpārvaldes darbībai.

Iesaitēšanos projektā veidoja divas daļas – skolēnu pašpārvalžu apmācības un projekta konkurss, kura laikā tika izstrādāts un sagatavots projekts, lai konkursā pretendētu finansējumam, ar ko vēlāk projektu varētu arī īstenot.

Pašpārvaldes apmācībās piedalījās Rīgas Hanzas vidusskolas skolēnu pašpārvaldes pārstāvju komanda – Lauma Adrija Bērziņa, Anna Elīza Jākobsone, Krista Anna Zute-Zuše . Viņas devās uz Siguldu, kur pavadīja trīs dienas diskutējot par līdzdalību, pildot dažādus ideju rosinošus uzdevumus, pētot un pārdomājot savs pašpārvaldes darbību, tās trūkumus un priekšrocības, daloties pieredzē un ieteikumos ar citu skolu pašpārvaldēm un sadraudzējoties ar tām, kā arī uzzinot visu, kas nepieciešams, lai rakstītu projektu – kritērijus, ko darīt, ko nedarīt, kādas aktivitātes īstenot, kā plānot izdevumus. Rezultātā tapa projekta uzmetums un mācību vadītāji sniedz vērtīgus padomus projekta rakstīšanai un īstenošanai.

No mācībām mājās mūsu komanda atgriezās ar spilgtām emocijām, daudz jaunām zināšanām un pieredzi.

Līdz 23.05.2022. tika izstrādāts projekta konkursam atbilstošs pieteikums un tāme ideju īstenošanai.  Lai gan projekta rakstīšanas gaita negāja pavisam gludi un bija arī daudzi izaicinājumi, projekts tika iesniegts, dalība konkursā pieteikta un vieglākā daļa bija aiz muguras.

Augusta beigās pašpārvaldei pienāca ziņa, ka tiekam aicināti uz attālināto sapulci par projekta aktivitāšu īstenošanu. Sanāksmē guvām apstiprinājumu, ka projekts ir apstiprināts un var sākties tā realizēšana.

Projektā iekļāvām četras aktivitātes – Pašpārvaldes informācijas dēļa/sienas izveide, diskusija “Vēlēšanas – atbildīga lēmumu pieņemšana”, kandidātu debates “Milžu cīņas”, Skolēnu pašpārvaldes vēlēšanas 2022./2023.gadam un rezultātu paziņošanas pasākums, Jaunievēlētās pašpārvaldes apmācības.

No 2022.gada 28.septembra līdz 12.oktobrim skolas vestibilā pie skolas ēdnīcas iekārtota siena ar ziņojuma dēli, kurā iekārtoja pašpārvaldes informācijas stendu/dēli.  Apkopojām informāciju par pašpārvaldes darbību, pienākumiem, , dalībniekiem, kontaktinformāciju, iesaistīšanās iespējām, plānotajām aktivitātēm un aktualitātēm pašpārvaldes darbā.

Informācijas stendā izvietotas arī pašpārvaldes komandas fotogrāfijas, citāti par to, ko pašpārvaldes dalībniekiem nozīmē pašpārvalde, turklāt, tie tika rakstīti uz dalībnieku krāsainiem plaukstu nospiedumiem, kas ir arī  RHVSP logo centrā, simbolizējot līdzdalību un pašpārvaldes dalībnieku spēju atstāt savu nospiedumu, veidot pārmaiņas.

Otrā aktivitāte bija atvērtās diskusijas “Vēlēšanas – atbildīga lēmumu pieņemšana” ar iepriekšējo pašpārvalžu prezidentiem kas notika 2022.gada 28. septembrī un 5.oktobrī . Aktivitātes laikā 7.-12.klašu skolēni vērtēja skolēnu pašpārvaldes lomu skolā, izzināja pienākumus un atbildību, kā arī izvērtēja savu iespēju piedalīties pašpārvaldes darbībā.  Aktivitāte notika kā atvērtā diskusija ar situāciju vērtēšanas elementiem modelējot situācijas skolēnu pašpārvaldes darbības nozīmes izpratnes stiprināšanai.

Tajā piedalījās bijušie pašpārvaldes prezidenti Patrīcija Paplavska, Kārlis Jonāss, Elizabete Anna Vāciete. Katrs dalībnieks iepazīstināja ar savu motivāciju iesaistīties pašpārvaldes darbā, izaicinājumiem, atbalstu, kā arī iepazīstināja kā pašpārvalde veicinājusi viņu dzīves attīstības perspektīvas un  tās nozīmi turpmākajā dzīvē izglītības, karjeras un personīgās attīstības kontekstā, uzsvaru liekot uz ieguvumiem un uz to, kāpēc pašpārvalde skolā ir svarīga un skolēniem nozīmīga, un kāpēc tajā darboties ir vērtīga pieredze. Aktivitātes laikā tika informēti skolēni par  iespējām piedalīties skolēnu pašpārvaldes vēlēšanās gan kā kandidātam, gan vēlētājam. Aktivitāti moderēja skolotājs Aleksandrs Lange.

Skolēni klausoties spēja rast atbildes uz šaubu raisošiem jautājumiem, kas iepriekš būtu atturējis no darbošanās pašpārvaldē. Galvenais aktivitātes ieguvums ir skolēni, kas pēc diskusijām uzkavējās, lai uzzinātu par iespējām kandidēt vēlēšanās un drīz vien jau veidoja savus kandidātu sarakstus.

Jau spraigajam priekšvēlēšanu laikam, asumu piešķīra projekta trešā aktivitāte – debates “Milžu cīņas”, kas norisinājās 2022. gada 10.oktobrī, skolas aktu zālē. Tajās piedalījās sešas interešu grupas, kuras kandidēja vēlēšanās – M.I.A.M.I., Hanza – mūsu rajons, Par attīstību, Izaugsme, Hanzas vidusskolas vienotība, Vienoti Hanzai. Līderi un kandidāti atbildēja uz moderatora jautājumiem, sniedzot savus argumentus, pamatojot savus mērķus un plānus un, galvenokārt, cenšoties pārliecināt klātesošos klausītājus atdot savu balsi tieši savai partijai. Klausītāji ieradās pēc brīvprātības principa un pašu vēlmes apzināt kandidējošo interešu grupu programmas, idejas un mērķus. Galvenais debašu mērķis bija dot skolēniem – vēlētājiem – iespēju izvērtēt to, kam atdot savu balsi vēlēšanās.

Drīz pēc debatēm, 12. oktobrī, bija pienācis laiks skolēnu pašpārvaldes vēlēšanām. Vēlēšanās brīvprātīgi piedalījās skolēni un skolas skolotāji, izdarot izvēli aizpildot Google forms anketu, kurās skolēni reģistrēja savu dalību, balsoja par vienu interešu grupu, kuras piedāvājums viņiem šķita piemērotākais, izvēlējās savu atbalstāmo pašpārvaldes prezidenta kandidātu un balsoja par  aktuālāko piedāvājumu no piedāvātajām programmām, kā arī ieteica savu ideju, ko pašpārvalde var darīt skolā

Kopumā piedalījās 39 vēlēšanu kandidāti un 352 vēlētāji. Vēlēšanu noslēgumā kandidējošie saraksti pulcējās aktu zālē, lai kopīgi sagaidītu vēlēšanu rezultātus. Kamēr rezultāti tika apkopoti, vecais pašpārvaldes sastāvs ar saliedējošām aktivitātēm un simulāciju spēlēm lika pamatu jaunajam sastāvam, iesākot tā saliedēšanas procesu. Svinīgajā brīdī tika paziņoti uzvarētāji – interešu grupa M.I.A.M.I. un jaunā pašpārvaldes prezidente Nikola Grīnšteine. Ar pašpārvaldes krekliņiem pie skolas galvenās ieejas notika uzvarētāju un visa jaunā sastāva svinīgā fotografēšanās.

Projekta noslēdzošā aktivitāte bija jaunās pašpārvaldes komandas apmācības un kopējā gara veidošana norisinājās 2022.gada 14. un 17.oktobrī Rīgas Hanzas vidusskolas aktu zālē kā teorētiski metodiskās apmācības un saliedētas komandas veidošana.

14.oktobrī no plkst. 13.30 – 18.00 jaunievēlētā pašpārvalde satikās lai caur neformālām metodēm iepazītos, veidotu pienākumu sadali, jaunās pašpārvaldes struktūru un darbības noteikumus, kopīgi ģenerētu idejas gada plānam kopā ar pašpārvaldes konsultantu. Šajās apmācībās skolēni arī iepazina  Rīgas Hanzas vidusskolas skolēnu pašpārvaldes  vēsturi, simbolu un vērtības, formulēja jaunās komandas vērtības, apzinājās katra lomu veiksmīgas pašpārvaldes darbības nodrošināšanai.  Diskutējām par dažādām pašpārvaldes situācijām, iejutāmies pašpārvaldes dalībnieku ādā mēģinot izplānot kā tērēt budžetu u.tml.

Ar savu redzējumu un vērtējumu jaunievēlēto pašpārvaldi iepazīstināja iepriekšējās pašpārvaldes prezidente Anna Elīza Jākobsone. Apmācības noslēdzās ar jaunievēlētās pašpārvaldes motivējošo uzrunu. Apmācības vadīja pašpārvaldes konsultants Aleksandrs Lange.

Savukārt, 17.oktobrī no 13.30 -18.00 norisinājās komandas veidošanas apmācības. Šīs apmācības vadīja organizācijas Piedzīvojuma gars treneris Viesturs Sīlis. Šis apmācību posms bija daudz brīvākas un nepiespiestākas atmosfēras pasākums, kurā ar dažādām neformālās izglītības metodēm tika  likti pamati saliedētai un motivētai komandai . Kopā tika izspēlētas dažādas spēles, lai katrs dalībnieks varētu apzināties savu nozīmi komandā, veidotos kopīga izpratne par katra lomu, veicināta savstarpēja komunikācija, risinātas dažādas aktuālas problēmas, stiprināts pozitīvs mikroklimats un attīstīta prasme klausīties, runāt un sadarboties.

Pēcpusdienu pavadījām mācoties kopīgi risināt problēmas, komunicēt un veidot savu mikroklimatu.

Atskatoties uz projektu, var secināt, ka tas ir devis patiesi daudz. Skolēnu pašpārvaldes tēls ir stiprāks un redzamāks skolas skolēniem un skolotājiem. Skolēniem ir lielāka izpratne par pašpārvaldes darbu un nozīmi viņu pašu skolas dzīvē. Īpaši liels ieguvums ir pašai pašpārvaldei, kas kopš projekta sākuma ir gandrīz trīskāršojusi savu dalībnieku skaitu, stiprinājusi garu un attieksmi pret savu darbu. Ir patiesi liels prieks redzēt to, ka projektam tiešām ir acīmredzami un ilgtspējīgi rezultāti, kas tagadējai pašpārvaldes komandai paver ceļu jaunām virsotnēm un sasniegumiem.

Plānots iesniegt pieteikumu arī nākamā gada Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) un Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM)  iniciatīvai izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts”.

Esam pateicīgi par šo iespēju piedalīties projektā un redzam, ka šis projekts liek pamatus sasniegumiem un rezultātiem.

Projekts īstenots Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu konkursa “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu  projekta „Programma “Kontakts” Rīgas vispārējās izglītības iestāžu pašpārvaldēs” ietvaros . Projektu Nr. VP2022/3-25; PVM ID APS1101 .

Rīgas Hanzas vidusskolas skolēnu pašpārvaldes īstenotie projekti

Īstenošanas laiks
Projekta nosaukums
Projekta mērķis
Projekta sadarbības partneri

2022.gada maijs – oktobris

“Kontakts”

Projekta mērķi:

1) uzlabot esošās pašpārvaldes darba zemo efektivitāti (zema dalībnieku motivācija, netiek pilnvērtīgi apmeklētas sēdes, līdz ar to nekvalitatīvi pasākumi un iesaiste skolas procesos, skolēnu ikdienā);

2) piesaistīt pašpārvaldei jauni dalībniekus, jo līdz šim maz skolēnu ir ieinteresēti darboties pašpārvaldē, kā arī, esošais sastāvs ir lielākoties vidusskolas skolēni – jāpalielina vecumu  dažādību (iesaistīt vairāk skolēnus no 7.-9.klases grupas);

3) veicināt jauniešu informētību un iesaisti pašpārvaldes procesā – ierosinot idejas, piedaloties  vēlēšanās, apmeklējot sanāksmēs un sekojot līdzi pašpārvaldes darbībai.

Esošie pašpārvalžu dalībnieki, bijušie prezidenti, biedrība “Piedzīvojuma gars”.

2020.gada oktobris – novembris

Izaudz pašpārvaldē

Izveidot pašpārvalžu apmācību modeli pilsētvidē, ko pielietos pašpārvaldēs, lai veidotu iekšējo sadarbību, darbības plānu un saliedētu komandu.  Šis izveidotais apmācību modelis dos iespēju īstenot pasākumu ārpus skolas telpām, pielāgojot to savas skolas apkārtnei – tā būs kā foto orientēšanās spēle ar kontrolpunktiem, pie tuvākajā apkārtnē esošajiem apskates objektiem, kur izvietoti uzdevumi, kuri saistīti ar pašpārvaldes saliedēšanu, motivēšanu, mērķu izvirzīšanu un darbošanos.

Rīgas 84.vidusskola

Rīgas 45.vidusskola

2018.gada septembris – novembris

Improvizācija kā saliedēšanās māksla

Dot iespēju iepazīt pašpārvaldes un veicināt turpmāku sadarbību, veidot pieredzi skolēnu pašpārvalžu komandas saliedēšanā, kā arī motivēt skolēnus izkāpt no komforta zonas, izmantojot improvizāciju.

Rīgas Valsts 3. ģimnāzija

Rīgas 88. vidusskola

Rīgas 96. vidusskola

2017.gada marts – novembris

“Nepiespiesti brīvprātīgs”

Popularizēt brīvprātīgo darbu kā neformālu un inovatīvu mācīšanās metodi Rīgas Hanzas vidusskolas skolēnu vidū, tā veicinot skolēnu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā skolas un vietējās kopienas dzīvē.

Izveidot un ieviest brīvprātīgā darba programmu sākumskolas skolēnu pagarinātās dienas grupas aktīvām aktivitātēm Rīgas Hanzas vidusskolas āra teritorijā, tā sekmējot skolēnu atbildību par skolas vides saglabāšanu.

Brīvo mākslinieku apvienība “Pieaugušie bērni”

2015.gada septembris – novembris

Komanda kā saliedēts mehānisms

Veicināt skolēnu pašpārvalžu sadarbību un izpratni par komandas saliedēšanās nozīmīgumu, kvalitatīvas skolēnu pašpārvaldes darbības nodrošināšanai.

Rīgas 85.vidusskolas, Andreja Pumpura Rīgas 11.pamatskolas un Rīgas Mūzikas in

Notikumu un pasākumu kalendārs

02/10/2023
  • RHV SP priekšvēlēšanu debates "Milžu cīņas 2023".

    02/10/2023  14:30 - 15:30

04/10/2023
  • RHV SP vēlēšanas

    04/10/2023  11:10 - 14:20

05/10/2023
  • Galda spēļu vakars skolas bibliotēkā. Organizē RHVSP

    05/10/2023  16:00 - 18:30