Projekti

Projekta ietvaros 20.novembrī tika īstenota pirmā projekta aktivtāte, Zoom platformā, kur projekta dalībnieki diskutēja par pašpārvaldes darbu – kā darbojas katrā skolā pašpārvaldē? Dalījās ar līdzšinējo darbības pieredzi, veidoja sadarbību, piedaloties darbnīcā. Interešu grupās veidoja diskusijas, un meklēja atbildes uz jautājumiem  Kā motivēt pašpārvaldi ?, Kā saliedēt pašpārvaldi?, Kā izvirzīt mērķus?, Kā radīt rīcības plānu? 

Projekta otra aktivitāte tika īstenota  24.11.-25.11., kurā norisinājās individuāla fotoorientēšanās, dalībnieku aptauja un tikšanās projekta noslēguma sarunā  Zoom platformā.

Katram dalībniekam tika izsūtīta darba lapa , kurā tika norādīti fotoorientēšanās objekti, pēc projekta izpildes tika nosūtīta aptauja katram individuāli, lai spētu pilnvērtīgi izvērtēt projekta norisi, aptaujas atbildes tika izrunātas projekta apkopojumā, kā arī projekta norise.
 
Šis projekts bija ļoti labs ieskats pašpārvaldes darbā, kā motivēt pašpārvaldi , kā izteikt savas idejas, kā darbojas pašpārvaldē, kā arī kādas ir iespējas darbojoties pašpārvaldē.
 
Informāciju sagatavoja:  RHV SP prezidente, projekta koordinatore Elizabete Vasiļevska

Notikumu un pasākumu kalendārs

28/01/2023
 • RHV IT Teātra sporta sadraudzības turnīrs.

  28/01/2023  11:00 - 16:20

30/01/2023
 • Draudzīgais aicinājums _Grāmatu maiņas punkta izveide

  30/01/2023 - 03/02/2023  

 • Projekta darbs "Mūsu skolai Top 30!"

  30/01/2023 - 10/03/2023  

31/01/2023
 • Draudzīgais aicinājums _Grāmatu maiņas punkta izveide

  30/01/2023 - 03/02/2023  

 • Projekta darbs "Mūsu skolai Top 30!"

  30/01/2023 - 10/03/2023  

 • Vecāku diena 4.-12.klasēm. Iespēja tikties ar priekšmeta skolotājiem un klašu audzinātājiem.

  31/01/2023  17:00 - 19:00

 • 9.klašu vecāku sapulce skolas aktu zālē.

  31/01/2023  18:00 - 18:50

 • Vecāku domes sanāksme. Skolas aktu zālē.

  31/01/2023  19:00 - 20:00

01/02/2023
 • Draudzīgais aicinājums _Grāmatu maiņas punkta izveide

  30/01/2023 - 03/02/2023  

 • Projekta darbs "Mūsu skolai Top 30!"

  30/01/2023 - 10/03/2023  

 • Topošo pirmklasnieku iepazīšanās ar skolu.

  01/02/2023  15:00 - 16:00

02/02/2023
 • Draudzīgais aicinājums _Grāmatu maiņas punkta izveide

  30/01/2023 - 03/02/2023  

 • Projekta darbs "Mūsu skolai Top 30!"

  30/01/2023 - 10/03/2023  

 • 11.a klase apmeklē STŪRA MĀJU Brīvības ielā 61

  02/02/2023  13:00 - 14:20

03/02/2023
 • Draudzīgais aicinājums _Grāmatu maiņas punkta izveide

  30/01/2023 - 03/02/2023  

 • Projekta darbs "Mūsu skolai Top 30!"

  30/01/2023 - 10/03/2023  

04/02/2023
 • Projekta darbs "Mūsu skolai Top 30!"

  30/01/2023 - 10/03/2023  

05/02/2023
 • Projekta darbs "Mūsu skolai Top 30!"

  30/01/2023 - 10/03/2023  

06/02/2023
 • Projekta darbs "Mūsu skolai Top 30!"

  30/01/2023 - 10/03/2023  

07/02/2023
 • Projekta darbs "Mūsu skolai Top 30!"

  30/01/2023 - 10/03/2023  

08/02/2023
 • Projekta darbs "Mūsu skolai Top 30!"

  30/01/2023 - 10/03/2023  

09/02/2023
 • Projekta darbs "Mūsu skolai Top 30!"

  30/01/2023 - 10/03/2023  

10/02/2023
 • Projekta darbs "Mūsu skolai Top 30!"

  30/01/2023 - 10/03/2023  

11/02/2023
 • Projekta darbs "Mūsu skolai Top 30!"

  30/01/2023 - 10/03/2023  

12/02/2023
 • Projekta darbs "Mūsu skolai Top 30!"

  30/01/2023 - 10/03/2023  

13/02/2023
 • Projekta darbs "Mūsu skolai Top 30!"

  30/01/2023 - 10/03/2023  

14/02/2023
 • Projekta darbs "Mūsu skolai Top 30!"

  30/01/2023 - 10/03/2023  

15/02/2023
 • Projekta darbs "Mūsu skolai Top 30!"

  30/01/2023 - 10/03/2023  

16/02/2023
 • Projekta darbs "Mūsu skolai Top 30!"

  30/01/2023 - 10/03/2023  

17/02/2023
 • Projekta darbs "Mūsu skolai Top 30!"

  30/01/2023 - 10/03/2023  

18/02/2023
 • Projekta darbs "Mūsu skolai Top 30!"

  30/01/2023 - 10/03/2023  

19/02/2023
 • Projekta darbs "Mūsu skolai Top 30!"

  30/01/2023 - 10/03/2023  

20/02/2023
 • Projekta darbs "Mūsu skolai Top 30!"

  30/01/2023 - 10/03/2023  

21/02/2023
 • Projekta darbs "Mūsu skolai Top 30!"

  30/01/2023 - 10/03/2023  

22/02/2023
 • Projekta darbs "Mūsu skolai Top 30!"

  30/01/2023 - 10/03/2023  

23/02/2023
 • Projekta darbs "Mūsu skolai Top 30!"

  30/01/2023 - 10/03/2023  

24/02/2023
 • Projekta darbs "Mūsu skolai Top 30!"

  30/01/2023 - 10/03/2023  

25/02/2023
 • Projekta darbs "Mūsu skolai Top 30!"

  30/01/2023 - 10/03/2023  

26/02/2023
 • Projekta darbs "Mūsu skolai Top 30!"

  30/01/2023 - 10/03/2023  

27/02/2023
 • Projekta darbs "Mūsu skolai Top 30!"

  30/01/2023 - 10/03/2023  

Rīgas Hanzas vidusskolas skolēnu pašpārvaldes īstenotie projekti

Īstenošanas laiks

Projekta nosaukums

Projekta mērķis

Projekta sadarbības partneri

2020.gada oktobris – novembris

Izaudz pašpārvaldē

Izveidot pašpārvalžu apmācību modeli pilsētvidē, ko pielietos pašpārvaldēs, lai veidotu iekšējo sadarbību, darbības plānu un saliedētu komandu.  Šis izveidotais apmācību modelis dos iespēju īstenot pasākumu ārpus skolas telpām, pielāgojot to savas skolas apkārtnei – tā būs kā foto orientēšanās spēle ar kontrolpunktiem, pie tuvākajā apkārtnē esošajiem apskates objektiem, kur izvietoti uzdevumi, kuri saistīti ar pašpārvaldes saliedēšanu, motivēšanu, mērķu izvirzīšanu un darbošanos.

Rīgas 84.vidusskola

Rīgas 45.vidusskola

2018.gada septembris – novembris

Improvizācija kā saliedēšanās māksla

Dot iespēju iepazīt pašpārvaldes un veicināt turpmāku sadarbību, veidot pieredzi skolēnu pašpārvalžu komandas saliedēšanā, kā arī motivēt skolēnus izkāpt no komforta zonas, izmantojot improvizāciju.

Rīgas Valsts 3. ģimnāzija

Rīgas 88. vidusskola

Rīgas 96. vidusskola

2017.gada marts – novembris

“Nepiespiesti brīvprātīgs”

Popularizēt brīvprātīgo darbu kā neformālu un inovatīvu mācīšanās metodi Rīgas Hanzas vidusskolas skolēnu vidū, tā veicinot skolēnu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā skolas un vietējās kopienas dzīvē.

Izveidot un ieviest brīvprātīgā darba programmu sākumskolas skolēnu pagarinātās dienas grupas aktīvām aktivitātēm Rīgas Hanzas vidusskolas āra teritorijā, tā sekmējot skolēnu atbildību par skolas vides saglabāšanu.

Brīvo mākslinieku apvienība “Pieaugušie bērni”

2015.gada septembris – novembris

Komanda kā saliedēts mehānisms

Veicināt skolēnu pašpārvalžu sadarbību un izpratni par komandas saliedēšanās nozīmīgumu, kvalitatīvas skolēnu pašpārvaldes darbības nodrošināšanai.

Rīgas 85.vidusskolas, Andreja Pumpura Rīgas 11.pamatskolas un Rīgas Mūzikas internātvidusskolas