Bērnu reģistrācija sākumskolā

Bērnu reģistrācija uz 1.klasi

Bērnu reģistrācija uz 1.klasi notiek ceturtdienās 223.kabinetā no plkst. 9.00 līdz  plkst. 11.00.

Tel.nr. 67374819