Diagnosticējošie darbi

2021./2022. mācību gadā vispārējā izglītībā valsts pārbaudes darbus plānots organizēt:

16.02.2022.

6.klase

DD Latviešu valodā

24.02.2022.

6.klase

DD Matemātikā

03.03.2022.

6.klase

DD Dabaszinībās

 

 

 

17.02.2022.

3.klase

DD Latviešu valodā

23.02.2022.

3.klase

DD Matemātikā