Vecāku padome

Rīgas Hanzas vidusskolas

Vecāku dome

2023./2024.m.g. ir ievēlēta Vecāku dome, kuras sastāvu veido katras klases vēlēts pārstāvis. Šinī mācību gadā to veido 36 vecāki no 1.-12.klasei.

Vecāku dome sanāk 5 reizes mācību gada laikā. Vecāku domi vada skolas direktors, protokolē skolas direktora vietnieki.

Dalīties

Stundas un starpbrīži

Stunda Laiks

1.

8:00 – 8:40

Starpbrīdis
8:40 – 8:50

2.

8:50 – 9:30

Starpbrīdis
9:30 – 9:40

3.

9:40 – 10:20

Starpbrīdis
10:20 – 10:30

4.

10:30 – 11:10

Starpbrīdis
11:10 – 11:30

5.

11:30 – 12:10

Starpbrīdis
12:10 – 12:30

6.

12:30 – 13:10

Starpbrīdis
13:10 – 13:30

7.

13:30 – 14:10

Starpbrīdis
14:10 – 14:20

8.

14:20 – 15:00